Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Ultima

Bruker

Ultima to rodzina multifotonowych mikroskopów firmy Bruker, obejmująca obecnie trzy modele. Systemy te wyróżnia otwarta, modułowa architektura, która pozwala na dostosowanie do szerokiej gamy aplikacji, dając możliwość łatwej rozbudowy w przyszłości. Mikroskopy multifotonowe, w porównaniu do technologii konfokalnej, pozwalają na głębsze obrazowanie w tkankach, dlatego są chętnie wykorzystywane do obrazowania grubszych tkanek (skrawki mózgu, guzy, węzły chłonne) oraz do przyżyciowego badania małych zwierząt. Mikroskopy Ultima nie tylko realizują obrazowanie dwufotonowego, ale posiadają również zintegrowany tor optyczny (laser pulsacyjny IR) do precyzyjnej  fotoaktywacji i fotostymulacji w zadanym punkcie objętości próbki.

Modele:

 • Ultima IntraVital: kompletny system optyczny zaprojektowany specyficznie do obrazowania multifotonowego in vivo z możliwością jednoczesnego obrazowania i fotoaktywacji,
 • Ultima Investigator: podstawowy system optyczny do badań in vivo z opcją rozbudowy. Przeznaczony głównie do mniejszych laboratoriów lub jako wsparcie dla bardziej obciążonych systemów,
 • Ultima In Vitro: system optyczny przenaczony do badań neurologicznych, umożliwiający jednoczesne obrazowanie, badania elektrofizjologiczne oraz fotostymulację. Mikroskop jest zaprojektowany do badań in vitro.

Wszystkich zainteresowanym zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco