Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Vutara 352

Bruker

Vutara 352 to super-rozdzielczy mikroskop firmy Bruker stanowiący kompletne rozwiązanie do obrazowania żywych komórek w skali nano, w tym ilościowego. Urządzenie bazuje na technikach lokalizowania pojedynczej molekuły (m.in. PALM, STORM). Opatentowana technologia Bipalne pozwala na uzyskiwanie danych 3D w trakcie każdego skanowania. Dzięki płaskiemu i jednorodnemu polu widzenia można uzyskiwać obrazy z głębokości większych niż 30 μm. Silne lasery oraz wydajny system detekcji umożliwiają akwizycję obrazów z ogromną szybkością do 3000 ramek/s, co umożliwia pomiary czasowo rozdzielcze. Zaawansowane oprogramowanie pozwala na łatwą wizualizację danych pomiarowych, w tym tworzenie filmów oraz analizę ilościową.

Cechy charakterystyczne mikroskopu:

 • akwizycja danych lokalizacyjnych 3D do 1 μm (w osi Z) dla każdego skanu,
 • obrazowanie żywych komórek z szybkością video,
 • nakładanie płaszczyzn Z dla grubszych próbek,
 • lokalizacja w czasie rzeczywistym w trakcie obrazowania,
 • obrazowanie kilku obszarów,
 • aktywna korekcja dryftu Z,
 • jednoczesne obrazowanie 2 kolorów w 3D,
 • obrazowanie do 4 kolorów.

Opcje: skaner konfokalny dla obrazowania korelacyjnego, laser 750 nm, oświetlenie TIRF

Wszystkich zainteresowanym zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

Prezentacja nt. obrazowania żywych komórek z wykorzystaniem mikroskopu Vutara:

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco