Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Wibrometry laserowe

Sios

Wibrometry laserowe firmy SIOS GmbH to urządzenia do precyzyjnego, bezkontaktowego pomiaru przesunięcia, przyspieszenia lub prędkości ciał  drgających z częstotliwościami od 0 do 500 kHz. Pomiar odbywa się z wykorzystaniem interferencji światła – wiązka laserowa po odbiciu od drgającego obiektu jest przesunięta w fazie względem wiązki referencyjnej i interferuje z nią. Chwilowa różnica w fazie zależy od parametrów ruchu drgającego, które można wyznaczyć na podstawie analizy uzyskanych prążków interferencyjnych. Wibrometry te wykorzystują sprawdzone, miniaturowe i światłowodowe interferometry serii SP-S. Kompletny system pomiarowy składa się z modułowej jednostki zasilająco-sterującej zawierającej stabilizowany laser He-Ne, kompaktowej głowicy pomiarowej oraz różnych modułów przyłączeniowych. Te łatwe w obsłudze i justowaniu urządzenia mierzą przesunięcia w zakresie do ±20 mm z dokładnością 0,1 nm. Oprogramowanie INFAS Vibro efektywnie przetwarza dane pomiarowe, koryguje je, przeprowadza analizę FFT i wyświetla wyniki. Główne zastosowania to precyzyjne pomiary wielkości charakteryzujących ruch drgający, wyznaczanie mod drgań płyt oraz częstotliwości rezonansowych obiektów mikro- i makroskopowych. Dostępne są dwa modele, różniące się głównie zakresem odległości roboczej.

Modele: SP-S (odległość robocza 30-70 mm, 240 mm), LSV (240-2500 mm)

formularz kontaktowy

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco