Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Wildfire (grzewczy)

DENSsolution

Uchwyt (holder) Wildfire firmy DENSsolutions umożliwia przeprowadzanie dynamicznych eksperymentów grzewczych wewnątrz mikroskopu transmisyjnego. Ten holder do badań in situ przekształca mikroskop TEM ze statycznego narzędzia do obrazowania w laboratorium do badań termicznych w skali mikro i nano. Element grzewczy wykonany w technologii MEMS, tzw. nano-chip, pozwala na grzanie próbek do temperatury do 1300 °C, a nawet 1500 °C, z szybkością do 200 °C/ms. Uchwyt Wildfire wyróżnia się wyjątkową stabilnością temperatury i niskim dryfem, a jego konstrukcja została zoptymalizowana do przeprowadzania analiz EDS oraz tomografii elektronowej. Uchwyt nie ogranicza zdolności rozdzielczej mikroskopu TEM i nawet powyżej 1000 °C osiągane są rozdzielczości atomowe. Główne zastosowania to obrazowanie w czasie rzeczywistym przemian termicznych i fazowych, procesów (re)krystalizacji oraz wpływu ciepła na mikrostrukturę i skład chemiczny. Wildfire jest kompatybilny z mikroskopami firmy ThermoFisher Scientific oraz Jeol. Dostępne są trzy modele różniące się osiami i kątem pochyłu.

Modele: S3 (jednopochyłowy,α ±30°), S5 (jednopochyłowy, α ±70°), D6 (dwupochyłowy, α ±25°, β ±25°)

broszura informacyjna

Wszystkich zainteresowanym zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

Wildfire – prezentacja video:

Wildfire D6 – osie i kąty pochyłu:

Wildfire – stabilność:

Wildfire – stabilność termiczna i wysoka rozdzielczość (800°C):

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco