Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Zamrażarka wysokociśnieniowa ICE

Leica

Preparaty biologiczne, ze względu na znaczną zawartość wody, przed obserwacjami w mikroskopie EM muszą zostać najpierw przeprowadzone do stanu stałego. W przeciwieństwie do utrwalania chemicznego, utrwalanie fizyczne przez szybkie zamrażanie (witryfikacja) pozwala zachować strukturę wszystkich składników komórkowych. Zamrożenie materiału w czasie zaledwie kilka milisekund inhibuje krystalizację fazy ciekłej w postaci lodu. Kompaktowe i mobilne urządzenie ICE firmy Leica służy do automatycznej, wysokociśnieniowej witryfikacji preparatów biologicznych o grubościach do 200 µm. Na próbkę pod podwyższonym ciśnieniem kierowany jest silny strumień ciekłego azotu. Dzięki wysokiej szybkości schładzania (do 100000 K/s), struktura preparatu jest doskonale utrwalona, a obecność lodu minimalna. Po zamrożeniu uchwyt z próbką jest przemieszczany do kąpieli LN2, która chroni przed rozmrożeniem, kontaminacją oraz topnieniem. Automatyzacja zapewnia powtarzalność, dużą przepustowość (120 próbek na godzinę) oraz niską konsumpcję LN2. Urządzenie posiada kompresor oraz dewar z zaworem spustowym. Obsługuje się je z poziomu intuicyjnego, kolorowego ekranu dotykowego. Dane procesowe można transferować do pamięci USB. Ponadto, dostępny jest moduł szybkiego ładowania RTS, który skraca czas wprowadzania preparatu do poniżej 5 sekund. Tak krótki czas usprawnia przeprowadzanie badań korelacyjnych LM/EM.

formularz kontaktowy

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco