Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Holdery in-situ TEM

Stream (cieczowy)

Uchwyt (holder) Stream firmy DENSsolutions umożliwia obrazowanie w czasie rzeczywistym próbek biologicznych i materiałowych w cieczach. Próbka zamykana jest w reaktorze cieczowym Nano-Cell, składającym się z dwóch chipów wykonanych w technologii MEMS, tworzących małą objętość dla cieczy. Reaktor zapewnia szczelność oraz pełne zanurzenie próbki. Jest on montowany na holderze w specjalnej szczelinie zapewniającej właściwe pozycjonowanie. Holder może pracować w trybie statycznym, (…)

Więcej

Climate (gazowo-grzewczy)

Uchwyt (holder) Climate firmy DENSsolutions umożliwia obrazowanie próbek w obecności gazów i w podwyższonej temperaturze, a tym samym analizę reakcji zachodzących między gazem a ciałem stałym. Ten holder in situ przekształca mikroskop TEM ze statycznego narzędzia do obrazowania w mikroreaktor chemiczny. Próbka umieszczana jest w szczelnym nośniku Nano-Reactor wykonanym w technologii MEMS, który posiada element grzewczo-sterujący regulujący temperaturę w zakresie (…)

Więcej

Lightning (grzewczo-polaryz.)

Uchwyt (holder) Lightning firmy DENSsolutions umożliwia przeprowadzanie eksperymentów grzewczych w obecności zewnętrznego pola elektrycznego oraz pomiarów elektrycznych. Ten dwupochyłowy holder in situ przekształca mikroskop TEM ze statycznego narzędzia do obrazowania w laboratorium do badań termicznych i elektrycznych w skali mikro i nano. Próbka umieszczana jest na tzw. nano-chipie wykonanym w technologii MEMS, który umożliwia jednoczesne grzanie do 800 °C i przykładanie pola elektrycznego do 200 kV/cm (…)

Więcej

Wildfire (grzewczy)

Uchwyt (holder) Wildfire firmy DENSsolutions umożliwia przeprowadzanie dynamicznych eksperymentów grzewczych wewnątrz mikroskopu transmisyjnego. Ten holder do badań in situ przekształca mikroskop TEM ze statycznego narzędzia do obrazowania w laboratorium do badań termicznych w skali mikro i nano. Element grzewczy wykonany w technologii MEMS, tzw. nano-chip, pozwala na grzanie próbek do temperatury do 1300 °C, a nawet 1500 °C, z szybkością do 200 °C/ms. Uchwyt Wildfire wyróżnia (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco