Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Kompensacja zakłóceń

Kompensacja pola EM

SC20: System SC20 firmy Spicer Consulting służy do kompensacji stałego i zmiennego pola magnetycznego w pomieszczeniach, w których instaluje się urządzenia czułe na zakłócenia magnetyczne. Główne miejsca instalacji to laboratoria mikroskopii elektronowej (SEM i TEM) i jonowej (FIB), zwłaszcza wykorzystujące wysokorozdzielczy tryb STEM i techniki filtrowania energii (EFTEM, EELS). Zewnętrzne pole elektromagnetyczne oddziałuje na wiązkę powodując jej (…)

Więcej

Izolacja wibracji

PLATFORMY AVI: AVI to rodzina platform antywibracyjnych firmy Table Stable, reprezentowanej w Europie przez HWL Scientific Instruments GmbH, które izolują drgania mechaniczne w sposób aktywny. Wibracje mechaniczne o niskich częstotliwościach generowane przez m.in. budynki, urządzenia mechaniczne, środki transportu drogowego i kołowego, układy klimatyzacji i wentylacji mogą uniemożliwić osiągnięcie przez aparaturę badawczą specyfikowanych parametrów pracy. Główne zalety aktywnej (…)

Więcej

Pomiary

Firma Labsoft wykonuje pomiary drgań mechanicznych i akustycznych oraz zmiennego pola magnetycznego w miejscu bieżącej lub przyszłej lokalizacji czułych urządzeń badawczych. Czynniki środowiskowe mogą skutecznie pogorszyć parametry pracy urządzeń, zwłaszcza tych, które powinny umożliwiać najwyższe rozdzielczości przestrzenne (mikroskopy S/TEM i AFM) i energetyczne (filtry obrazowe GIF). Przeprowadzenie pomiarów pozwala na porównanie wyników z wartościami wymaganymi przez producenta, rozpoznanie (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco