Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Metrologia precyzyjna

Interferometry laserowe

Miniaturowe interferometry firmy SIOS GmbH są przeznaczone do zastosowania w systemach metrologicznych, urządzeniach i instrumentach użytkownika. Służą one do bezkontaktowych i precyzyjnych pomiarów odległości wzdłuż jednej lub wielu osi z rozdzielczością do 0,1 nm oraz kątów z rozdzielczością do 0,01 arcsec. Zasada pomiaru wykorzystuje zjawisko interferencji – wiązka laserowa odbita od poruszającego się obiektu interferuje z wiązką referencyjną, a powstały obraz interferencyjny jest przeliczany w optoelektronicznym (…)

Więcej

Lasery He-Ne

SL to wysokiej klasy stabilizowane, kompaktowe lasery He-Ne firmy SIOS GmbH. Dobowa zmienność częstotliwości na poziomie ±5∙10-9 oraz amplitudy poniżej ±0,2% pozwala na ich zastosowanie do precyzyjnych pomiarów interferometrycznych. Lasery te mają wyjątkowo krótki czas rozgrzewania do osiągnięcia stabilnej pracy poniżej 10 minut i niskie zużycie mocy poniżej 20 W. Generowana wiązka światła o długości 632,8 nm i mocy do ok. 3 mW jest (…)

Więcej

Wibrometry laserowe

Wibrometry laserowe firmy SIOS GmbH to urządzenia do precyzyjnego, bezkontaktowego pomiaru przesunięcia, przyspieszenia lub prędkości ciał  drgających z częstotliwościami od 0 do 500 kHz. Pomiar odbywa się z wykorzystaniem interferencji światła – wiązka laserowa po odbiciu od drgającego obiektu jest przesunięta w fazie względem wiązki referencyjnej i interferuje z nią. Chwilowa różnica w fazie zależy od parametrów ruchu drgającego, które można wyznaczyć na (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco