Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Mikroskopia 3D

EPU

Oprogramowanie EPU służy do automatycznej realizacji techniki SPA. EPU przeprowadza automatycznie niezbędne ustawienia mikroskopu, umożliwia automatyczną klasyfikację lodu, realizuje funkcję niskiej dawki oraz automatycznie rejestruje obrazy TEM. Oprogramowanie jest kompatybilne z mikroskopami Titan, Talos oraz Tecnai. strona producenta  

Więcej

Auto Slice & View

strona producenta formularz kontaktowy Produkty powiązane: mikroskopy SEM/FIB - Scios i Helios NanoLab, Amira, Avizo Auto Slice and View - prezentacja video:

Więcej

Amira

Amira to rozbudowane oprogramowanie do wizualizacji, analizy i prezentacji danych 3D i 4D, rozwijane przez Visualization Science Group firmy ThermoFisher Scientific. Dzięki modularnej architekturze jest to uniwersalne narzędzie do przetwarzania danych z mikrotomografii, tomografii elektronowej, rezonansu MRI, FIB i innych technik 3D. Amira umożliwia wizualizację wszystkich danych 3D (w tym TEM), ale dodatkowe pakiety rozszerzające dotyczą (…)

Więcej

Tomografia S/TEM

Xplore3D to pełny pakiet trzech programów do tomografii elektronowej firmy ThermoFisher Scientific o dużym stopniu automatyzacji. Tomografia elektronowa umożliwia uzyskanie trójwymiarowej informacji o badanej próbce przez co pierwotnie zyskała dużą popularność w naukach biologicznych i medycznych. Dodatkowe informacje, jakie daje analiza 3D spowodowały, że po technikę tę coraz częściej sięga się w inżynierii materiałowej, a nawet (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco