Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Mikroskopia fluorescencyjna

Ultima

Ultima to rodzina multifotonowych mikroskopów firmy Bruker, obejmująca obecnie trzy modele. Systemy te wyróżnia otwarta, modułowa architektura, która pozwala na dostosowanie do szerokiej gamy aplikacji, dając możliwość łatwej rozbudowy w przyszłości. Mikroskopy multifotonowe, w porównaniu do technologii konfokalnej, pozwalają na głębsze obrazowanie w tkankach, dlatego są chętnie wykorzystywane do obrazowania grubszych tkanek (skrawki mózgu, guzy, węzły chłonne) oraz (…)

Więcej

Opterra II

Opterra II to mikroskop konfokalny do badań przyżyciowych z technologią przemiatania pola firmy Bruker. Mikroskop posiada jednowymiarowy układ przesłon umożliwiający osiąganie wysokiej rozdzielczości typowej dla klasycznych mikroskopów konfokalnych przy szybkości obrazowania typowej dla klasycznych mikroskopów szerokiego pola. Ze względu na bardzo wysoką szybkość akwizycji obrazów, nawet >1000 ramek/s, oraz czułość kamery CCD, Opterra II jest doskonałym narzędziem do obrazowania (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco