Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Mikroskopy SEM

Quattro ESEM

strona producenta Wszystkich zainteresowanym zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

Więcej

Prisma E

Prisma E firmy ThermoFisher Scientific to nowoczesny i uniwersalny mikroskop SEM z działem wolframowym. Urządzenie pozwala rejestrować obrazy w wielu trybach pracy, w tym katodoluminescencyjne obrazy RGB. Komora mikroskopu posiada 12 portów dzięki czemu możliwa jest instalacja detektorów składu pierwiastkowego (EDS, WDS) i fazowego (EBSD) w każdej dostępnej i możliwej (…)

Więcej

Apreo

Apreo to zaawansowany i uniwersalny mikroskop SEM firmy ThermoFisher Scientific, w którym zastosowano wiele rozwiązań poprawiających wydajność, ergonomię, ułatwiających obsługę oraz rozszerzających możliwości badawcze. Kolumna elektronowa NiCol™ z działem SFEG umożliwia pracę systemu jako wysokopróżniowy, wysokorozdzielczy mikroskop SEM. Układ opóźniania wiązki zapewnia dobre parametry w zakresie niskich energii, już od 20 eV. Rozbudowany system detekcji elektronów (…)

Więcej

COXEM (stołowe)

Stołowe skaningowe mikroskopy elektronowe firmy COXEM Co. Ltd. umożliwiają szybką i łatwą rejestrację obrazów elektronowych z powiększeniem do 100 kx. Elektrony emitowane przez katodę wolframową są przyspieszane do energii od 1 do 30 keV, po czym są skanowane po powierzchni próbki. Detektor SE rejestruje elektrony wtórne, a detektor BSE elektrony wstecznie rozproszone. Zakres energii wiązki i uzyskiwane jakości obrazów oraz detekcja SE i BSE nie (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco