Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Mikroskopia AFM/SPM

Hysitron TriboScope

Hysitron TriboScope firmy Bruker został zaprojektowany w celu rozszerzenia możliwości mikroskopów AFM o pomiary nanotwardości i pomiary tribologiczne. Głowica TriboScope może zostać w pełni zintegorwana z mikroskopami sił atomowych firmy Bruker: Dimension Icon, Dimension Edge oraz MultiMode 8. Dzięki zastosowaniu sztywnego wgłębnika likwiduje się problemy związane z użyciem elastycznych sond, stosowanych typowo przy nanoindentacji w AFM. TriboScope umożliwia pomiary (…)

Więcej

Correscopy

Correscopy wychodzi na przeciw wymaganiom nowoczesnego obrazowania oferując akcesorium umożliwiające znalezienie dokładnie tego samego miejsca na próbce na dowolnym mikroskopie lub spektroskopie. Dzięki temu możliwości korelacji danych stają się niemal nieograniczone. Rozwiązanie nie wymaga żadnych modyfikacji aparatury, jest niezależnym akcesorium nie wpływającym na jego działanie, zaś dedykowane oprogramowanie sprawnie przeprowadza (…)

Więcej

BioScope Resolve

BioScope Resolve to mikroskop sił atomowych firmy Bruker (AFM) dedykowany do obrazowania i badania właściwości mechanicznych próbek z zakresu biologii, medycyny i bioinżynierii, w tym żywych komórek. Cechuje się on najwyższą rozdzielczością w swojej klasie i pozwala obrazować na poziomie komórkowym, molekularnym i submolekularnym. Bioscope Resolve jest umieszczany na odwróconym mikroskopie optycznym (LM) w sposób zapewniający bezkolizyjny dostęp do metod optycznych. Uniwersalna (…)

Więcej

Sondy i akcesoria

Firma Bruker oferuje pełny asortyment sond i akcesoriów do mikroskopów SPM własnej produkcji oraz innych producentów. Dostępne są sondy przeznaczone do wszystkich możliwych trybów pracy AFM/STM, w tym wysokospecjalistycznych. Wybór obejmuje sondy z igłami (ostrzami) i mikrobelkami o różnej geometrii, częstotliwości rezonansowej, stałej sprężystości oraz materiale wykonania. Wśród akcesoriów AFM/STM znajdują się próbki wzorcowe i kalibracyjne, uchwyty próbek i igieł, (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco