Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Mikroskopy metalograficzne

DM750 M/P

DM 750 firmy Leica to uniwersalny mikroskop w konfiguracji prostej (dolnostolikowy) do wykonywania podstawowych badań materiałowych. Bardzo prosta obsługa sprawia, że doskonale sprawdza się on w przemysłowych laboratoriach metalograficznych do rutynowej analizy struktury i kontroli jakości oraz w laboratoriach studenckich do wspomagania procesu nauczania inżynierii materiałowej. Mechaniczny stolik pozwala na prowadzenie obserwacji zarówno w świetle odbitym, jak i przechodzącym bez konieczności (…)

Więcej

DM8000 M/12000 M

DM8000 M i DM12000 M to mikroskopy firmy Leica w układzie prostym (dolnostolikowe) o wysokim stopniu automatyzacji. Są one przeznaczone do inspekcji i badań podłoży półprzewodnikowych o średnicy odpowiednio 8 i 12 cali. Zintegrowany tryb makro o dużym polu widzenia pozwala na szybkie skanowanie dużych powierzchni pod kątem wyszukiwania defektów struktury lub błędów technologicznych. W mikroskopach zastosowano uniwersalny oświetlacz LED o dużej jasności, (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco