Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Mikroskopy metalograficzne

DM750 M/P

DM 750 firmy Leica to uniwersalny mikroskop w konfiguracji prostej (dolnostolikowy) do wykonywania podstawowych badań materiałowych. Bardzo prosta obsługa sprawia, że doskonale sprawdza się on w przemysłowych laboratoriach metalograficznych do rutynowej analizy struktury i kontroli jakości oraz w laboratoriach studenckich do wspomagania procesu nauczania inżynierii materiałowej. Mechaniczny stolik pozwala na prowadzenie obserwacji zarówno w świetle odbitym, jak i przechodzącym bez konieczności (…)

Więcej

DM8000 M/12000 M

DM8000 M i DM12000 M to mikroskopy firmy Leica w układzie prostym (dolnostolikowe) o wysokim stopniu automatyzacji. Są one przeznaczone do inspekcji i badań podłoży półprzewodnikowych o średnicy odpowiednio 8 i 12 cali. Zintegrowany tryb makro o dużym polu widzenia pozwala na szybkie skanowanie dużych powierzchni pod kątem wyszukiwania defektów struktury lub błędów technologicznych. W mikroskopach zastosowano uniwersalny oświetlacz LED o dużej jasności, (…)

Więcej

DM4000 M LED/6000 M

DM4000 M LED i DM6000 M firmy Leica to mikroskopy w układzie prostym (dolnostolikowe) o dużym stopniu automatyzacji. Są one dedykowane do badań materiałowych, zwłaszcza metalograficznych, zarówno w zakresie rutynowym, jak i specjalistycznym. Tory optyczne tych mikroskopów umożliwiają prowadzenie obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym z wykorzystaniem pola jasnego i ciemnego, kontrastu Nomarskiego, kontrastu fazowego, światła spolaryzowanego i technik fluorescencyjnych. Tor oświetlania jest w pełni (…)

Więcej

DM2700 M

DM2700 M firmy Leica to mikroskop w układzie prostym (dolnostolikowy) dedykowany do badań materiałowych, zwłaszcza metalograficznych. Sprawdza się on zarówno w laboratoriach naukowych zajmujących się inżynierią materiałową, jak i przemysłowych do kontroli jakości. Pozwala analizować próbki o maksymalnym rozmiarze 100x100 mm i 80 mm wysokości. Mikroskop ma ergonomiczną konstrukcję zapewniającą stabilność i trwałość. Jego tor optyczny umożliwia prowadzenie obserwacji w świetle odbitym w polu jasnym (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco