Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Mikroskopy (S)TEM

Talos F200

Talos F200 to rodzina wysokorozdzielczych mikroskopów skaningowo-transmisyjnych S(TEM) firmy ThermoFisher Scientific o napięciu 200 kV. Należą tu modele analityczne do badań z zakresu inżynierii materiałowej oraz modele przystosowane do zastosowań biologiczno – medycznych, w tym technik krio-mikroskopowych. W mikroskopach Talos zastosowano wiele rozwiązań znanych z platformy Titan, między innymi soczewkę obiektywową o stałej mocy, działo polowe XFEG o podwyższonej jasności (…)

Więcej

Titan Themis

Titan Themis firmy ThemoFisher Scientific to najbardziej zaawansowana rodzina elektronowych mikroskopów transmisyjnych, zoptymalizowana poprzez zastosowanie najnowszych rozwiązań elektrooptycznych i analitycznych do badań materiałów w skali atomowej. Działo polowe X-FEG o wysokiej jasności, korektory aberracji sferycznej (CS) kondensora i obiektywu oraz detektor Super-X umożliwiają obrazowanie ultrawysokorozdzielcze w trybach STEM i TEM w (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco