Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Mikroskopy stereoskopowe

EZ4/EZ4 HD

EZ4 i EZ4 HD to  edukacyjne mikroskopy stereoskopowe firmy Leica przeznaczone do szkół i pracowni studenckich. Ze względu na niską cenę, prostotę obsługi, dobre parametry optyczne oraz dodatkowe ułatwienia, idealnie wprowadzają uczniów i studentów do świata nauki. Doskonale nadają się do obserwacji roślin, mikroorganizmów, insektów, kwiatów, monet, minerałów, mechanizmów zegarowych, narzędzi i wielu innych obiektów – dzięki nim można (…)

Więcej

M 205

M205 to uniwersalne mikroskopy stereoskopowe firmy Leica o wysokim stopniu automatyzacji, przeznaczone do laboratoriów badawczych i przemysłowych. Wykorzystano w nich wyjątkową technologię FusionOptics™, polegającą na przenoszeniu przez lewy tor optyczny obrazu o dużej głębi ostrości i niskiej rozdzielczości, natomiast przez tor prawy obrazu o wysokiej rozdzielczości i niskiej głębi. Mózg ludzki automatycznie przetwarza te informacje, dając obrazy o jednocześnie (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco