Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Nanoindentacja i tribologia

Hysitron BioSoft

Hysitron BioSoft firmy Bruker to nanotwardościomierz przeznaczony i zoptymalizowany do badania właściwości mechanicznych materiałów biologicznych, od poziomu subkomórkowego do tkanek, oraz substancji miękkich, takich jak hydrożele. BioSoft to przenośny moduł, który można zainstalować na dowolnym mikroskopie optycznym prostym lub odwróconym. Dzięki temu umożliwia on korelację właściwości mechanicznych próbki z jej (ultra)strukturą, zamieniając mikroskop swietlny w zaawansowany tester biomechaniczny. (…)

Więcej

PI 95 TEM PicoIndenter

Hysitron PI 95 TEM PicoIndenter firmy Bruker to unikalny, wysoce zaawansowany holder próbek do mikroskopu TEM przeznaczony do badania właściwości mechanicznych próbek w nanoskali. Jest on kompatybilny ze wszystkimi mikroskopami TEM dostępnymi na rynku. PI 95 umożliwia badanie twardości instrumentalnej, rozciągania, kompresji oraz zmęczenia materiału przy jednoczesnej obserwacji badanej próbki. PI 95 posiada trzy poziomy kontroli ruchu tipa: (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco