Labsoft

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD,
SPEKTROMETRY EDXRF, WDXRF, μXRF

Szeroka gama proszkowych i monokrystalicznych dyfraktometrów oraz spektrometrów XRF i microXRF.

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Przygotowanie pomieszczeń

Strefy czyste

nawiewy laminarne: Moduły wyposażone w wentylator oraz filtr zapewniające laminarny przepływ powietrza przez przestrzeń pod nawiewem. Po ograniczeniu tej przestrzeni komorą, uzyskuje się strefę czystą, gdyż cząstki są przenoszone przez przepływające powietrze na zewnątrz (np. przez perforowaną podłogę komory). Dzięki temu można uzyskać strefę czystą klasy ISO 5. Dostępne są dwa wydajne moduły: FMS-SuSi i wersja ekonomiczna FMS-Basic. (…)

Więcej

Kompensacja pola EM

SC20: System SC20 firmy Spicer Consulting służy do kompensacji stałego i zmiennego pola magnetycznego w pomieszczeniach, w których instaluje się urządzenia czułe na zakłócenia magnetyczne. Główne miejsca instalacji to laboratoria mikroskopii elektronowej (SEM i TEM) i jonowej (FIB), zwłaszcza wykorzystujące wysokorozdzielczy tryb STEM i techniki filtrowania energii (EFTEM, EELS). Zewnętrzne pole elektromagnetyczne oddziałuje na wiązkę powodując jej (…)

Więcej

Izolacja wibracji

PLATFORMY AVI: AVI to rodzina platform antywibracyjnych firmy Table Stable, reprezentowanej w Europie przez HWL Scientific Instruments GmbH, które izolują drgania mechaniczne w sposób aktywny. Wibracje mechaniczne o niskich częstotliwościach generowane przez m.in. budynki, urządzenia mechaniczne, środki transportu drogowego i kołowego, układy klimatyzacji i wentylacji mogą uniemożliwić osiągnięcie przez aparaturę badawczą specyfikowanych parametrów pracy. Główne zalety aktywnej (…)

Więcej

Pomiary

Firma Labsoft wykonuje pomiary drgań mechanicznych i akustycznych oraz zmiennego pola magnetycznego w miejscu bieżącej lub przyszłej lokalizacji czułych urządzeń badawczych. Czynniki środowiskowe mogą skutecznie pogorszyć parametry pracy urządzeń, zwłaszcza tych, które powinny umożliwiać najwyższe rozdzielczości przestrzenne (mikroskopy S/TEM i AFM) i energetyczne (filtry obrazowe GIF). Przeprowadzenie pomiarów pozwala na porównanie wyników z wartościami wymaganymi przez producenta, rozpoznanie (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.