Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Preparatyka próbek

AC20 do kontrastowania

AC20 firmy Leica to całkowicie zautomatyzowane urządzenie do kontrastowania preparatów biologicznych przeznaczonych do badań w mikroskopie elektronowym. Niski kontrast jest typowy dla błon i innych składników komórkowych; dlatego po utrwaleniu dodatkowo barwi się je, zwykle w roztworze octanu uranylu i cytrynianu ołowiu. Jednakże kontrastowanie ręczne jest czynnością żmudną, czasochłonną i narażoną na błędy. Urządzenie AC20 przeprowadza cały proces automatycznie, co (…)

Więcej

Zamrażarka wysokociśnieniowa ICE

Preparaty biologiczne, ze względu na znaczną zawartość wody, przed obserwacjami w mikroskopie EM muszą zostać najpierw przeprowadzone do stanu stałego. W przeciwieństwie do utrwalania chemicznego, utrwalanie fizyczne przez szybkie zamrażanie (witryfikacja) pozwala zachować strukturę wszystkich składników komórkowych. Zamrożenie materiału w czasie zaledwie kilka milisekund inhibuje krystalizację fazy ciekłej w postaci lodu. Kompaktowe i mobilne urządzenie ICE firmy Leica służy do automatycznej, wysokociśnieniowej (…)

Więcej

Procesor tkankowy TP

Próbki biologiczne wymagają skomplikowanej i swoistej preparatyki do badań w mikroskopie świetlnym (LM) i elektronowym (EM). W pierwszym etapie wymaga ona utrwalenia chemicznego struktury materiału, płukania, utrwalania wtórnego (osmowania), odwadniania w szeregu acetonowym lub alkoholowym oraz zatapiania w substancjach o wysokiej sztywności, np. w żywicach akrylowych i epoksydowych. Procesor tkankowy TP firmy Leica z układem odprowadzania oparów umożliwia wykonanie tych (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco