Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Preparatyka próbek

Ścieniarka jonowa RES102

RES 102 firmy Leica to uniwersalne urządzenie do przygotowania dowolnych próbek litych do obserwacji w mikroskopach elektronowych (SEM, TEM) i świetlnych (LM). Próbka umieszczona w próżni jest rozpylana jonami argonu generowanymi przez dwa działa jonowe. Kąt natarcia jonów na powierzchnię próbki można zmieniać w zakresie od 0 do 90°, a ich energię od 800 eV do 10 keV. Zastosowania to jedno- lub (…)

Więcej

Polerka jonowa TIC3X

TIC 3X firmy Leica to urządzenie do jonowego wytrawiania wysokiej jakości przekrojów poprzecznych z dowolnych próbek litych – miękkich, twardych, kruchych, porowatych, wrażliwych na ciepło i niejednorodnych. Na próbkę umieszczoną w próżni nacierają jony argonu, które dzięki specjalnej masce trawią ją pod kątem. Odsłonięta powierzchnia poprzeczna zawiera bardzo niską gęstość defektów obcych, a jej mikrostruktura, skład (…)

Więcej

Napylarki ACE

EM ACE200 i ACE600 to w pełni zautomatyzowane napylarki firmy Leica, wykorzystywane przy preparatyce próbek do badań metodami mikroskopii elektronowej SEM i TEM. Można je skonfigurować do nanoszenie metali w wyniku rozpylania materiału źródłowego jonami argonu, próżniowego termicznego naparowania węgla z włókien węglowych i/lub przeprowadzania procesu wyładowania jarzeniowego. Cechą charakterystyczną jest impulsowe odparowywanie włókien węglowych, co znacznie poprawia kontrolę (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco