Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Profilometria

ContourGT

ContourGT to rodzina profilometrów optycznych firmy Bruker stanowiąca zaawansowaną dziesiątą generację urządzeń, które pierwotnie wprowadzono na rynek ponad 30 lat temu. Profilometry te służą do bezkontaktowego, optycznego profilowania powierzchni z dużą szybkością, rozdzielczością (0,01 nm) i powtarzalnością (0,01 nm). Pomiar odbywa się w oparciu o interferometrię światła białego. Bardzo wysoka jasność diody LED pozwala na analizę również powierzchni o niskim współczynniku odbicia i dużej chropowatości. (…)

Więcej

DektakXT

DektakXT to profilometr stykowy firmy Bruker, stanowiący dziesiątą generację urządzenia, które jest sukcesywnie rozwijane od ponad 50 lat. Służy on do kontaktowego pomiaru profilu powierzchni z wysoką rozdzielczością pionową (1 Å) na próbkach o grubości do 50 mm i średnicy do 200 mm. Maksymalna rozpiętość pionowa cech lub obiektów powierzchniowych może wynosić 1 mm. Dostępny jest bogaty wybór dedykowanych stylusów; a dzięki narzędziu centrującemu (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco