Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Analiza składu powierzchni

Spektrometr AES PHI710

PHI 710 firmy Physical Electronics to wysokorozdzielczy skaningowy spektrometr elektronów Augera (AES) do analizy składu pierwiastkowego i chemicznego powierzchni materiałów litych oraz cienkich warstw i interfaz. W technice AES elektrony wiązki pierwotnej bombardują próbkę i powodują emisję elektronów Augera, które są separowane po energii w cylindrycznym analizatorze zwierciadlanym (CMA) i padają na powielacz elektronów. Analiza widma pozwala uzyskać informacje chemiczne z obszarów o grubości do 1 nm. (…)

Więcej

TOF-SIMS nanoTOFII

NanoTOF II firmy Physical Electronics to spektrometr masowy TOF-SIMS do analizy składu pierwiastkowego, chemicznego i molekularnego obszaru przypowierzchniowego. W technice TOF-SIMS zogniskowana wiązka jonów pierwotnych bombarduje próbkę powodując jej rozpylanie. Wszystkie emitowane jony wtórne są równolegle filtrowane przez analizator czasu przelotu i zliczane przez detektor. Uzyskane widmo masowe dostarcza informacji chemicznych. Próg detekcji jonów jest na poziomie nawet poniżej ppm, (…)

Więcej

Spektrometry XPS

Rentgenowskie spektrometry fotoelektronów (XPS/ESCA) firmy Physical Electronics (PHI) to kompletne systemy do analizy składu chemicznego powierzchni. W technice XPS promieniowanie X oświetla próbkę i powoduje emisję fotoelektronów, które przechodzą przez analizator hemisferyczny i padają na powielacz elektronów. Ze względu na wysoką rozdzielczość energetyczną na widmie obserwowane są przesunięcia chemiczne, które umożliwiają identyfikację wiązań chemicznych. Głębokość pochodzenia informacji nie przekracza 5 nm, co świadczy o wysokiej czułości (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco