Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Spektrometry XRF

M6 JETSTREAM

M6 JETSTREAM to spektrometr mikrofluorescencji rentgenowskiej (μXRF) firmy Bruker, służący do nieniszczącej analizy pierwiastkowej dużych próbek, w tym dzieł sztuki (obrazów), rdzeni wiertniczych i elementów urządzeń. W urządzeniu tym charakterystyczne promieniowanie X, emitowane przez próbkę po jej oświetleniu mikrowiązką z lampy rentgenowskiej, jest rejestrowane i analizowane przez szybki, wysokorozdzielczy i bezazotowy detektor SDD XFlash. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii umożliwia skanowanie i tworzenie map (…)

Więcej

S8 LION

S8 LION to precyzyjny, wielokanałowy spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali (WDXRF) firmy Bruker do analiz symultanicznych. W technice WDXRF charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie, emitowane przez próbkę po jej oświetleniu wiązką z lampy rentgenowskiej, pada na kryształy analizujące, po czym na sprzężone z nimi detektory – liczniki proporcjonalne lub scyntylacyjne. Spektrometr ten umożliwia jednoczesny pomiar zawartości do 16 pierwiastków o zawartościach od ppm do % (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco