Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Szkolenia

Profilometry – Labsoft

Firma Labsoft prowadzi szkolenia obsługowe, operatorskie oraz aplikacyjne z obsługi mikroskopów 3D (profilometrów optycznych) Contour i profilometrów stykowych Dektak. Celem szkoleń jest wprowadzanie zarówno nowych osób w możliwości badawcze, jak i doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi urządzenia przez obecnych operatorów. Oferujemy również wsparcie aplikacyjne przy pomiarach próbek użytkownika oraz w zakresie doboru odpowiednich trybów i parametrów pracy. Ponadto, doradzamy przy pomiarach próbek wymagających, (…)

Więcej

SPM/AFM – Labsoft

Firma Labsoft prowadzi szkolenia obsługowe, operatorskie oraz aplikacyjne z zakresu mikroskopii SPM (Scanning Probe Microscopy, mikroskopia ze skanującą sondą), w tym mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz skaningowej mikroskopii tunelowej (STM). Nasze szkolenia obejmują wszystkie tryby pracy dostępne w mikroskopach SPM firmy Bruker – obrazowanie topografii powierzchni oraz mapowanie właściwości mechanicznych, elektrycznych i magnetycznych. Służymy wsparciem nie tylko w obsłudze, ale również analizie danych (…)

Więcej

EDS/WDS/EBSD/XRF – EDAX

Edax Inc. organizuje szkolenia z zakresu teorii i obsługi technik analizy składu chemicznego (XRF, EDS i WDS) oraz fazowego (EBSD), dostępnych w elektronowych mikroskopach skaningowych i częściowo transmisyjnych. Szkolenia odbywają się w laboratorium aplikacyjnym firmy Edax w Tilburgu (Holandia) i są prowadzone w języku angielskim. Zakup tych szkoleń dla użytkowników w Polsce odbywa się poprzez firmę Labsoft. *Istnieje możliwość odbycia szkoleń w Wiesbaden (Niemcy) (…)

Więcej

SEM/SDB – Labsoft

Firma Labsoft przeprowadza szkolenia obsługowe, operatorskie i aplikacyjne z zakresu skaningowej (SEM) i skaningowej jonowej (FIB) mikroskopii elektronowej. Poziom szkoleń zależy od zagadnienia, ale w ogólności może być podstawowy, rozszerzony i/lub specjalistyczny. Głównym celem jest przygotowanie użytkownika do pełnego wykorzystania możliwości badawczych mikroskopów SEM i SDB oraz zwrócenie uwagi na dobór parametrów wiązki oraz trybu pracy na potrzeby prowadzonych badań. W chwili (…)

Więcej

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco