Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Seminarium „Nowoczesne metody badawcze w naukach biologicznych”

17-12-2013

W dniu 18 stycznia 2014 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, w sali Rady Wydziału na I piętrze odbędzie się seminarium naukowe „Nowoczesne metody badawcze w naukach biologicznych”. Seminarium organizowane jest przez Sekcję Struktury i Rozwoju Roślin Polskiego Towarzystwa Botanicznego przy współudziale firmy Labsoft. W czasie seminarium nasi przedstawiciele przybliżą nowoczesne techniki mikroskopii skaningowej (SEM) i transmisyjnej (TEM) oraz urządzenia do preparatyki materiału biologicznego do badań SEM i TEM.

Serdecznie zapraszamy.

Pełny program seminarium – 18 stycznia 2014

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco