Labsoft

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD,
SPEKTROMETRY EDXRF, WDXRF, μXRF

Szeroka gama proszkowych i monokrystalicznych dyfraktometrów oraz spektrometrów XRF i microXRF.

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Serwis

walizka serwisowa

Urządzenia oferowane przez Labsoft pozostają pod opieką naszego krajowego serwisu technicznego. Serwis wspiera użytkowników już na etapie przygotowania pomieszczeń oraz koordynuje dostawę, instalację, uruchomienie, odbiór techniczny aparatury i szkolenie użytkowników.  Po instalacji wykonujemy wszelkie czynności serwisowe zgodnie z wytycznymi producentów oraz przeprowadzamy dalsze, specjalistyczne szkolenia aplikacyjne. Dostarczamy części zamienne i materiały eksploatacyjne.  Nasze ceny są przyjazne, umiarkowane i stabilne na przestrzeni lat na ile pozwala na to stan regulacji prawnych i sytuacja gospodarcza kraju.

Przed instalacją

Służymy pomocą przy ocenie projektów adaptacji pomieszczeń, w których ma być zainstalowana dostarczana przez nas aparatura. Sprzedając urządzenia pracujące z najwyższą rozdzielczością przestrzenną i energetyczną, doskonale zdajemy sobie sprawę z wymagań stawianych pomieszczeniom, w których będą one pracować. Przydatność pomieszczeń weryfikujemy poprzez pomiary pól elektromagnetycznych, drgań mechanicznych oraz zakłóceń akustycznych. Na ich podstawie sugerujemy rozwiązania sprzętowe i budowlane zmierzające do kompensacji tych czynników. Wielokrotnie adaptacje pomieszczeń w zakresie izolacji i kompensacji drgań wykonywaliśmy samodzielnie lub w ścisłej współpracy z firmami wskazanymi przez klientów. Ponadto, zapewniamy wsparcie przy projekcie i wykonaniu układów klimatyzacji, zapewniających stabilność temperatury na poziomie wymaganym przez wysoko rozdzielcze mikroskopy transmisyjne.
lab_poziom

Instalacje, przeglądy, naprawy

Serwis Labsoft to kilkunastoosobowy zespół inżynierów, głównie elektroników i automatyków, przeszkolony przez producentów urządzeń i stale podnoszący swoje umiejętności. Jesteśmy w stanie zainstalować oferowaną aparaturę, doposażyć ją w nowe detektory i funkcje oraz przeszkolić użytkowników z zakresu jej obsługi. Specjalny nacisk kładziemy na sprawną diagnostykę wad i usterek oraz ich usuwanie w miejscu instalacji, bez konieczności wysyłania aparatury do producenta.
W celu optymalizacji pracy serwisu stworzyliśmy nowatorski system internetowy, w którym dla każdego urządzenia przechowywane są informacje o wszelkich wykonanych czynnościach serwisowych, przeglądach oraz użytych częściach. System ten zapewnia szybki dostęp do historii napraw i usprawnia proces diagnostyki. Każde urządzenie wprowadzone do tego systemu opatrzone jest naklejką z numerem służącym do zalogowania i zgłaszania problemów on-line. Serwis przeprowadza również zdalną diagnostykę urządzeń, a w niektórych wypadkach ich justowanie i optymalizację poprzez połączenia internetowe VPN, TeamViewer czy Rapid. Dynamiczny system zarządzania inżynierami rozlokowanymi na terenie całego kraju przez koordynatora serwisu na podstawie zgłoszeń przesyłanych w trybie on-line znacznie skraca czas reakcji, a tym samym czas przestoju urządzeń.

Szkolenia i wsparcie aplikacyjne

Okresowo organizujemy seminaria, warsztaty oraz dodatkowe szkolenia, na które często zapraszamy specjalistów z zagranicy. Takie wydarzenia pozwalają użytkownikom na wymianę doświadczeń, doskonalenie umiejętności i usprawnienie pracy z zakupionymi urządzeniami. Nasi specjaliści  aplikacyjni przeprowadzają lokalnie szkolenia z zakresu mikroskopii AFM, (S)TEM i SEM oraz mikroanalizy rentgenowskiej a także z wielu technik preparatyki próbek.

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.