Welcome to the archive gallery of the EM'2020 competition: BEST PICTURE AWARD!


Witamy w naszej archiwalnej galerii wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu BEST PICTURE AWARD podczas konferencji EM'2020 XVII International Conference on Electron Microscopy.
Trzy nagrodzone kategorie to:
- Najlepsze zdjęcie naukowe, (nagroda - bon 250, - EUR na międzynarodową opłatę konferencyjną)
Po ocenie jury przyznało do tej kategorii dodatkowe 2 wyróżnienia specjalne.
- Najlepsze zdjęcie publiczności (nagroda - kupon o wartości 250, - EUR na międzynarodową opłatę konferencyjną)
- Najlepsze zdjęcie artystyczne (kupon na wykonanie analizy próbki w narzędziu ThermoScientific w dowolnej technice - Nanoport lub w kraju)
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za nadesłanie zdjęć. Ta archiwalna galeria jest podziękowaniem dla naukowców, którzy podjęli wysiłki, aby przesłać zdjęcie.


Welcome to our archive gallery of all micrographs submitted to the EM’2020 The XVIIth International Conference on Electron Microscopy for competition BEST PICTURE AWARD
The three awarded categories were:
- Best Scientific Picture, (award - 250,- EUR voucher for international conference fee)
After evaluation the jury added 2 special distinctions to this category.
- Best Picture Audience Award (award - 250,- EUR voucher for international conference fee)
- Best Artistic Photo (voucher for making a sample analysis on ThermoScientific tool in any technique - Nanoport or in Country)
We would like to thank and congratulate to all participants for submitting the micrographs. This archive gallery is a tribute to the scientists who made efforts to submit the picture.


Best Scientific Picture
Alternatywny opis obrazka

Description: Fort by the see

Author: prof. Jerzy Morgiel, Institute of Metallurgy and Materials Sciences, Polish Academy of Science

Best Artistic Photo
Alternatywny opis obrazka

Description: Slag on the plasma sprayed and laser re-melted Ni-Cr-Re coating

Author: dr inż. Izabela Kalemba-Rec, AGH University of Science and Technology

Best Picture Audience Award
Alternatywny opis obrazka

Description: Beauty of micro-flowers. Top view of micro-pillars fabricated in a Zn alloy via Focused Ion Beam milling.

Author: Maria Wątroba, AGH University of Science and Technology

Special Distinction
Alternatywny opis obrazka

Description: LOVE in Science (2) - SEM image of the Cu2NiSnS4 crystals

Author: dr. inż. Elżbieta Żero, Warsaw University of Technology, Departament of Chemistry

Special Distinction
Alternatywny opis obrazka

Description: The image presents an oxide scale formed on Inconel 100 superalloy oxidized for 1000 hours at 790 °C. Selective oxidation process resulted in the formation of large Cr2O3 crystals at the outermost part of the oxide scale. These crystals were blocky, with regular, sharp facets. For imaging, a secondary electron detector was used.

Author: Sebastian Lech, AGH University of Science and Technology

17831
Alternatywny opis obrazka

Description: Wall crystal (Fe5Si3 intermetallic phase). Shrinkage cavity. High-silicon cast iron.

Author: Marcin Stawarz, Silesian University of Technology

17832
Alternatywny opis obrazka

Description: Wall crystal (Fe5Si3 intermetallic phase). Shrinkage cavity. High-silicon cast iron.

Author: Marcin Stawarz, Silesian University of Technology

17838
Alternatywny opis obrazka

Description: EBSD orientation map of electron beam welded cold rolled aluminium alloy 2099.

Author: Marta Orłowska, WAT Military University of Technology

17854