Labsoft

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD,
SPEKTROMETRY EDXRF, WDXRF, μXRF

Szeroka gama proszkowych i monokrystalicznych dyfraktometrów oraz spektrometrów XRF i microXRF.

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Konferencja ChemBud’2016

04-01-2016

W dniach 12 – 14 I 2016 w hotelu Magellan w Bronisławowie odbędzie się konferencja:

„ChemBud’2016 – Chemia w Budownictwie”,

której organizatorem jest Śląski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów  Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych SITPMB FSN-T NOT.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. nowoczesne materiały budowlane i ich właściwości materiałowe, strukturalne, antykorozyjne i przeciwpożarowe oraz aparaturę naukowo-badawczą do ich analizy. Więcej informacji można znaleźć na stronie SITPMB.

W czasie konferencji przedstawiciel firmy Labsoft przedstawi prezentację:
„Mikroskopia elektronowa – możliwości badania materiałów stosowanych w  budownictwie”

Tematem prezentacji będą możliwości skaningowych mikroskopów elektronowych (SEM) pracujących w warunkach zmiennej próżni. Takie urządzenia znajdują szerokie zastosowania do analizy struktury i składu pierwiastkowego materiałów nieprzewodzących i porowatych oraz umożliwiają prowadzenie eksperymentów in situ.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania naszej prezentacji oraz odwiedzenia naszego stoiska.

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.