Labsoft

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD,
SPEKTROMETRY EDXRF, WDXRF, μXRF

Szeroka gama proszkowych i monokrystalicznych dyfraktometrów oraz spektrometrów XRF i microXRF.

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

μXRF M6 JETSTREAM

Bruker

M6 JETSTREAM to spektrometr mikrofluorescencji rentgenowskiej (μXRF) firmy Bruker, służący do nieniszczącej analizy pierwiastkowej dużych próbek, w tym dzieł sztuki (obrazów), rdzeni wiertniczych i elementów urządzeń. W urządzeniu tym charakterystyczne promieniowanie X, emitowane przez próbkę po jej oświetleniu mikrowiązką z lampy rentgenowskiej, jest rejestrowane i analizowane przez szybki, wysokorozdzielczy i bezazotowy detektor SDD XFlash. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii umożliwia skanowanie i tworzenie map pierwiastkowych obszarów o powierzchni nawet 80 cm x 60 cm z nieosiągalną dotychczas szybkością 100 mm/s. Optyka polikapilarna formuje wiązkę rentgenowską o średnicy w zakresie od 500 do 100 μm bez znacznego wpływu na jej natężenie. Dwa mikroskopy optyczne z kolorową kamerą video pozwalają na pozycjonowanie próbki, rejestrowanie optycznych obrazów złożonych i lokalizowanie obszarów do analizy. Odległość do próbki jest stale monitorowana przy pomocy czujnika ultradźwiękowego, co w pełni zabezpiecza przed kolizją. Spektrometr posiada łatwe w obsłudze oprogramowanie sterujące oraz wydajny pakiet oprogramowania analitycznego. Spektrometr M6 JETSTREAM jest umieszczony na łatwym do przenoszenia stanowisku pomiarowym. Stanowisko to może być pochylane o kąt 90 °dzięki czemu można skanować próbki w pionie (np. obiekty na ścianach) lub w poziomie.

Dodatkowe informacje oraz ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy

Webinar na temat zastosowania techniki XRF w analizie dzieł sztuki

FAQ

 • Jakie cechy, parametry mogę zbadać/zmierzyć tym urządzeniem?

  Analiza pierwiastkowa dużych próbek, głównie dzieł sztuki i obiektów konserwacji zabytków, rdzeni wiertniczych i elementów urządzeń. Analiza jakościowa i ilościowa zawartości pierwiastków – od S bez atmosfery helu, lekkie pierwiastki z zastosowaniem atmosfery helu. Analizy w punkcie, wzdłuż linii oraz mapy zawartości w obszarach.

 • Jak muszę przygotować próbkę?

  Metoda µXRF jest nieniszczącą metodą dlatego przygotowanie próbki nie jest wymagane.

 • Jakich rozmiarów i kształtu musi/może być próbka?

  Bez ograniczeń, przy czym maksymalny pojedynczy obszar skanowania to 80 cm x 60 cm.

 • Jak długo trwa przeciętny pomiar i czy może być zautomatyzowany?

  Od kilku minut do  kilku godzin w zależności od zadanych w oprogramowaniu parametrów. Pomiar może być w pełni zautomatyzowany.

 • W jakiej formie otrzymam wyniki, czy interpretacja jest trudna?

  Wyniki można otrzymać w postaci widma XRF, wykresu zmian zawartości wzdłuż linii oraz w postaci mapy rozkładu pierwiastków.

 • Jakiej obsługi wymaga urządzenie, jaki jest koszt eksploatacji, części zużywalne ?

  Urządzenie jest proste w obsłudze, a jego oprogramowanie jest intuicyjne. Oprócz kosztów energii elektrycznej, jedyny koszt stanowi butla z helem (w przypadku analizy pierwiastków lekkich).

 • Ile miejsca zajmuje urządzenie wraz z niezbędnymi urządzeniami pomocniczymi?

  Maksymalny wymiar urządzenia: 140 cm x 180 cm x 156 cm (pozycja pozioma) oraz 140 cm x 65 cm x 225 cm (pozycja pionowa); waga: 200 kg.

 • Czy urządzenie wymaga specjalnych warunków pomieszczenia?

  Tak, przed instalacją urządzenia niezbędna jest konsultacja z inżynierem serwisu.

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.