Labsoft

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD,
SPEKTROMETRY EDXRF, WDXRF, μXRF

Szeroka gama proszkowych i monokrystalicznych dyfraktometrów oraz spektrometrów XRF i microXRF.

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

EM – publikacje i inne

Poniżej przedstawiamy listę czasopism, newsletterów oraz forów związanych z mikroskopią elektronową, ale również optyczną i sił atomowych. Lista będzie sukcesywnie uzupełniana w czasie. Po kliknięciu w nazwę periodyku zostaniecie Państwo przekierowani na jego stronę internetową; w większości jest to strona zawierająca dostęp nie tylko do numeru bieżącego, ale również numerów historycznych.

Konferencje i webinary: 

FEI Events and Webinars – lista światowych konferencji związanych z mikroskopią elektronową i jej zastosowaniami. Lista zawiera informacje odnośnie konferencji, seminariów i wydarzeń, w których uczestniczy firma FEI. Jest ona na bieżąco aktualizowana i zawiera również informacje odnośnie seminariów online.

EMS Events – kalendarium konferencji dotyczących różnych rodzajów mikroskopii, przygotowane przez Europejskie Towarzystwo Mikroskopii Elektronowej (EMS). Lista jest na bieżąco aktualizowana i zawiera linki do poszczególnych wydarzeń.

EMS Webinars – lista aktualnych prezentacji online dotyczących różnych rodzajów mikroskopii, przygotowana przez Europejskie Towarzystwo Mikroskopii Elektronowej (EMS). Lista zawiera tytuł, nazwisko osoby prezentującej oraz linki do poszczególnych wydarzeń.

Czasopisma darmowe:

Microscopy Today – magazyn dla osób wykorzystujących w swoich badaniach metody mikroskopowe do obrazowania oraz analizy składu chemicznego i fazowego. Zakres: SEM, (S)TEM, EDS/WDS/EBSD, SPM/AFM, LM; nauki inżynierskie, fizyczne i biologiczno-medyczne. Publikowany 6 razy w roku (w miesiące nieparzyste) przez Microscopy Society of America. Podlinkowana strona daje dostęp do numerów od roku 1992.

Microscopy and analysis (M&A) – bardzo wysoki poziom artykułów, również przeglądowych. Zakres: (E)SEM, (S)TEM, mikroanalityka EDS/WDS/EBSD, tomografia, SPM/AFM. Magazyn publikowany 7 razy w roku. Pole wyboru numerów (od 2001) znajduje się na dole podlinkowanej strony.

Imaging and microscopy – magazyn kierowany do użytkowników w ośrodkach naukowych i przemysłowych. Główny nacisk położono na zastosowania oraz artykuły przeglądowe. Zakres: TEM, SEM, EDS/WDS, mikroskopia korelacyjna, SPM/AFM, obróbka obrazów, LM. Magazyn wydawany 4 razy w roku przez GIT Publishers w Darmstadt. Podlinkowana strona zawiera dostęp do numerów od 1999 roku. Wymagana darmowa rejestracja.

Czasopisma płatne:

Microscopy and Microanalysis – czasopismo naukowe z publikacjami poświęconymi obecnym i nowym technikom mikroskopii, obrazowania oraz analizy składu chemicznego i fazowego. Obejmuje nauki inżynierskie, fizyczne i biologiczno-medyczne. Wydawane 6 razy w roku przez Microscopy Society of America. Impact factor za rok 2012: 2.495

Ultramicroscopy – jedno z najważniejszych światowych czasopism naukowych poświęconych metodom dostępnym w mikroskopii elektronowej (obrazowanie, techniki dyfrakcyjne, spektroskopie elektronowe). Obejmuje tematykę nauk fizycznych i biologiczno-medycznych. Zawiera publikacje naukowe oraz wiele artykułów przeglądowych. Wydawane przez Elsevier. Impact factor za rok 2012: 2.350

Fora:

The Microscopy List Server – największe i najbardziej znane forum wymiany doświadczeń i informacji na temat mikroskopii TEM, SEM, STEM, LM, AFM, STM i SIM, spektroskopii EDS, WDS i EELS, technik dyfrakcyjnych (SAED, CBD, EBSD) oraz preparatyki próbek, w tym biologicznych. Forum, stanowiące skarbnicę wiedzy, można przeglądać poprzez archiwum oraz z wykorzystaniem wyszukiwarki. Serwis zawiera również rozbudowaną listę konferencji oraz katalog tematycznych stron www.

Newslettery naszych partnerów:

EDAX Insight Newsletter – magazyn wydawany przez firmę EDAX 3-4 razy w roku. Zawiera opis obecnych i nowych produktów, ich możliwości oraz noty aplikacyjne. Przydatny nie tylko dla użytkowników produktów tej firmy. Podlinkowana strona daje dostęp do numerów począwszy od 2008 roku.

Tech Brief – nota FEI Visualization Sciences Group wydawana co miesiąc. Zawiera informacje o oprogramowaniu do rekonstrukcji i wizualizacji 3D oraz jego zastosowaniu do technik tomografii elektronowej, FIB, PET, rentgenowskiej oraz rezonansu MRI. Podlinkowana strona daje dostęp do numerów począwszy od 2010 roku.

ICDD Customer Newsletter – magazyn wydawany przez International Center for Diffraction Data (ICCD) kilka razy rocznie. Zawiera informacje o krystalograficznych bazach danych ICCD, ich zastosowaniu oraz kalendarz bieżących wydarzeń związanych z krystalografią. Podlinkowana strona daje dostęp do numerów począwszy od 2003 roku.

Newslettery innych producentów:

Gatan Know How Newsletter – magazyn wydawany nieregularnie przez firmę Gatan, reaktywowany w 2013. Obejmuje informacje związane z produktami tej firmy oraz ich zastosowaniem – EFTEM, EELS, uchwyty oraz urządzenia do preparatyki. Szczególnie przydatne mogą okazać się noty aplikacyjne dotyczące filtrów energii GIF. Podlinkowana strona daje dostęp do numerów od 1993.

Kalkulatory:

Microscopy & Microanalysis Tool Kit – strona dr Nestora Zaluzeca (Argonne National Laboratory) z kalkulatorami, aplikacjami i konwertorami, które mogą okazać się przydatne w czasie doboru warunków pracy mikroskopu oraz przy analizie ilościowej danych pomiarowych. Strona w budowie; w chwili obecnej działają kalkulatory średniej drogi swobodnej elektronów oraz kątów bryłowych detektorów EDS.

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.