Labsoft

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD,
SPEKTROMETRY EDXRF, WDXRF, μXRF

Szeroka gama proszkowych i monokrystalicznych dyfraktometrów oraz spektrometrów XRF i microXRF.

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

SENDIRA

Sentech

SENDIRA to elipsometr spektroskopowy w zakresie podczerwieni firmy Sentech Instruments GmbH połączony ze spektrometrem FTIR o zakresie spektralnym 25 – 1.7 µm (400 – 6000 cm-1). Komputerowo sterowany goniometr pozwala na pomiar przy zmiennym kącie podania, a opcjonalny stolik X-Y na zautomatyzowane mapowanie próbek o średnicy nawet do 300 mm. Światło doprowadzane jest z portu zewnętrznego spektrometru FTIR, a wielkość plamki jest regulowana przesłonami. Odpowiedni układ kolimujący ułatwia pozycjonowanie próbki względem toru optycznego. Intuicyjne oprogramowanie SpectraRay/4 obsługuje proces akwizycji, modelowania z wykorzystaniem dołączonej bazy danych oraz dopasowania widm. Spektrometr FTIR (do wyboru: Agilent, Bruker, Thermo lub inny) może pracować jako niezależne urządzenie, służące do rejestracji pasm absorpcyjnych związanych z przejściami oscylacyjnymi.

formularz kontaktowy

Inne elipsometry: SENresearch (spektroskopowy), SE 400adv (laserowy),SE 500adv (laserowy)

Produkty powiązane: reflektometry

FAQ

 • Jakie cechy i parametry można zbadać/zmierzyć elipsometrem SENDIRA?

  SENDIRA jest nastołowym urządzeniem przeznaczonym do pracy w zakresie bliskiej podczerwieni, od 400 cm-1 do 6,000 cm-1 (25 µm – 1.7 µm). Technika skupia się na analizie pasm absorpcyjnych w uzyskanym widmie, związanych z przejściami oscylacyjnymi. Elipsometr umożliwia:

   • wyznaczenie grubości warstw
   • wyznaczenie współczynników załamania i ekstynkcji
   • analizę składu
   • identyfikację materiałów na podłożach transparentnych
   • detekcję zanieczyszczeń
   • określenie orientacji molekuł w materiałach organicznych
   • badanie przewodnictwa
   • wyznaczenie profili koncentracji domieszek.</li
 • W jakich obszarach elipsometr SENDIRA znajduje swoje zastosowanie?

  Głównymi obszarami wykorzystania elipsometru SENDIRA są:

   • Ultracienkie warstwy materiałów organicznych i nieorganicznych
   • Mikroelektronika, PV : profile koncentracji nośników
   • Fizyka: urządzenia IR
   • Chemia
   • Biologia, biotechnologia
 • Czy możliwe jest podłączenie elipsometru do spektrofotometru FTIR, który jest w posiadaniu klienta?

  Tak, możliwe jest podłączenie elipsometru SENDIRA do FTIR, który jest w posiadaniu klienta. Wymogiem jest by FTIR posiadał port, który umożliwi sprzężenie elipsometru SENDIRA z FTIR.

 • W jakiej postaci otrzymuje się wyniki i czy ich interpretacja jest trudna?

  Uzyskanie finalnego wyniku wymaga od użytkownika wykonania następujących kroków: pomiaru, modelowania (wybór modelu z istniejącej bazy dla otrzymanych wyników eksperymentalnych), analizy wyników (możliwie dokładne dopasowanie parametrów krzywej eksperymentalnej do parametrów krzywej modelowej) i przygotowania raportu (na zasadzie „drag&drop)”. Na początkowym, poznawczym etapie pracy z elipsometrem, użytkownik może liczyć na wsparcie producenta.

 • Jaki jest przybliżony koszt zakupu urządzenia i rozpiętość cenowa zależnie od opcji?

  Cena elipsometru SENDIRA to koszt rzędu 750 tyś. PLN netto w wersji podstawowej. Cena urządzenia w wersji podstawowej obejmuje spektrofotometr FTIR, układ autokolimujący, komputerowo sterowany goniometr (zakres kątowy 40-90°), manualny 150 mm stolik próbek, kompensator, polaryzator, oprogramowanie SpectraRay/4, Windows 7./p>

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.