Labsoft

Mikroskopia
Optyczna

Pełna oferta dla laboratoriów przemysłowych i badawczych obejmująca mikroskopy stereoskopowe, cyfrowe, złożone i konfokalne oraz kamery i oprogramowanie

Mikroskopia Optyczna

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw
 • Wieloletnie doświadczenie w branży aparatury laboratoryjnej
 • Reprezentujemy światowych liderów technologii
 • Bogata i kompletna oferta rozwiązań dla nanotechnologii
 • Własny specjalistyczny serwis techniczny i wsparcie aplikacyjne

Urządzenia i rozwiązania dla nanotechnologii

Bogata oferta firmy Labsoft obejmuje:

 • mikroskopy elektronowe (S)TEM i SEM,
 • mikroskopy ze zogniskowaną wiązką jonową DualBeam i FIB,
 • systemy analityczne do mikroskopii elektronowej EDS, WDS, EBSD,
 • mikroskopy sił atomowych AFM i SPM,
 • optyczne i mechaniczne profilometry powierzchni,
 • dyfraktometry rentgenowskie XRD,
 • spektrometry fluorescencji rentgenowskiej XRF,
 • spektrometry XPS/ESCA, AES i TOF-SIMS do analizy składu chemicznego powierzchni,
 • mikroskopy optyczne,
 • tribometry i testery do badania właściwości tribologicznych oraz twardości powierzchni i warstw powierzchniowych,
 • elipsometry do badania właściwości optycznych powierzchni i warstw powierzchniowych,
 • reaktory RIE, MBE, ALD i CVD do modyfikowania powierzchni oraz nakładania warstw i powłok,
 • ultramikrotomy i krioultramikrotomy wraz z wyposażeniem,
 • urządzenia, akcesoria i materiały do preparatyki próbek dla mikroskopii elektronowej i optycznej,
 • usługi serwisowe i szkoleniowe dotyczące całej oferowanej aparatury,
 • doradztwo w zakresie doboru urządzeń i aparatury badawczej,
 • doradztwo w zakresie przygotowania pomieszczeń dla urządzeń badawczych.

Naszą misją jest profesjonalne doradztwo techniczne, oferowanie kompleksowych i sprawdzonych rozwiązań technicznych oraz sprzętu tylko najwyższej jakości, który jesteśmy w stanie wdrożyć do pracy i wspierać serwisowo przez cały okres eksploatacji.

Firma Labsoft posiada młody, dobrze wyszkolony zespół, który stale podnosi swoje kwalifikacje. Nasze główne cele to zapewnienie satysfakcji klientów, zagwarantowanie wydajnej pracy zakupionych u nas urządzeń oraz udzielanie wszechstronnego wsparcia posprzedażowego.

Firma Labsoft cieszy się nieposzlakowaną opinią w zakresie przestrzegania międzynarodowych i krajowych praw antykorupcyjnych. Od 1 listopada 2012 jesteśmy członkiem organizacji TRACE International zajmującej się m.in. weryfikacją postaw antykorupcyjnych. Aktualny Certyfikat Trace jest ważny do 31 października 2016.

TRACE_Intermediary_Member_Logo_LARGE-148072-1

Labsoft Labsoft
 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • leica
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco