NASI PARTNERZY

 • Thermo Fisher Scientific

  Thermo Fisher Scientific

  Thermo Fisher Scientific (TFS) to największy światowy dostawca aparatury naukowej, odczynników, materiałów zużywalnych i oprogramowania do laboratoriów przemysłowych, medycznych i akademickich, w tym dla przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego. Firma powstała w 2006 poprzez połączenie Thermo Electron i Fisher Scientific. W 2016 przejęła ona FEI Company, znaną i innowacyjną firmę produkującą mikroskopy elektronowe. FEI, z kolei, powstała w 1971 roku i początkowo dostarczała polowe źródła elektronowe i jonowe, po czym w 1997 nastąpiła fuzja z Philips Electron Optics B.V., producentem mikroskopów elektronowych, a w 1999 z Micrion Corp., dostawcą systemów do obróbki materiałów wiązką jonową (FIB). TFS oferuje swoje produkty jako marki: Thermo Scientific (tu należą mikroskopy elektronowe), Fisher Scientific i inne. Z ogromnego portfolio TFS, w naszej ofercie znajdują się transmisyjne i skaningowe mikroskopy elektronowe i mikroskopy DualBeam. Do sztandarowych produktów należą wysokorozdzielcze mikroskopy Spectra, Titan, Verios, Apreo i Helios NanoLab oraz rewolucyjny mikroskop kriogeniczny Krios. Produkty te znajdują zastosowania nie tylko w badaniach podstawowych, ale również coraz częściej w przemyśle.
 • Bruker

  Bruker

  Bruker to jeden z największych i najbardziej wszechstronnych światowych producentów aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej. Firma powstała w 1960 roku w Karlsruhe jako Bruker-Physik AG i początkowo działała w zakresie spektrometrii NMR. Kolejne lata to silna ekspansja firmy na rynki światowe oraz ogromne poszerzenie oferty produktowej. W chwili obecnej Bruker zatrudnia ponad 6000 pracowników i dostarcza szeroką gamę urządzeń do badania składu chemicznego i fazowego materiałów, do obrazowania tkanek żywych oraz do analizy topografii i morfologii powierzchni. Spośród ogromnego portfolio Brukera, Labsoft oferuje mikroskopy AFM/SPM, mikroskopy arkusza światła LSFM, profilometry optyczne i stykowe, dyfraktometry XRD i SC-XRD oraz spektrometry XRF. Do flagowych produktów należą: mikroskopy – AFM Dimension Fastscan i NanoWizard Ultra Speed i LSFM MuVi, profilometry Contour i Dektak, dyfraktometr D8 ADVANCE, D6 PHASER oraz spektrometr S8 TIGER. Produkty firmy Bruker znajdują zastosowanie w laboratoriach naukowych oraz, coraz częściej, przy produkcji i w trakcie kontroli jakości.
 • EDAX

  EDAX

  EDAX Int. od wielu lat wytycza kierunki rozwoju i standardy rentgenowskiej mikroanalizy składu chemicznego oraz analizy fazowej na podstawie dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD). Firma została założona w 1962 roku pierwotnie pod nazwą Nuclear Diodes, a od 2001 jest częścią AMETEK Inc. Pierwszy detektor EDS do pracy z mikroskopami elektronowymi firma opracowała już w 1969 roku, co świadczy o jej ogromnym doświadczeniu i know-how z zakresu detekcji i analizy promieniowania X. Również jako pierwsza wprowadziła na rynek w pełni zautomatyzowany system EBSD. EDAX obecnie oferuje detektory EDS do mikroskopów SEM i TEM oraz detektory WDS i EBSD do mikroskopów SEM wraz z bogatym oprogramowaniem umożliwiającym wzorcową i bezwzorcową analizę ilościową. Sztandarowymi produktami firmy są detektory EDS SDD Octane, detektor WDS TEXS, ultraszybki detektor EBSD Velocity z kamerą CMOS, oraz system Tridient łączący wszystkie te detektory.
 • Sentech

  Sentech

  SENTECH Instruments GmbH produkuje wysokiej klasy urządzenia do pomiarów optycznych cienkich warstw oraz systemy do reaktywnego trawienia jonowego oraz do osadzania cienkich warstw. Ta niemiecka firma została założona w 1990 roku i od tego czasu stale rozwija swoją ofertę i rozszerza możliwości swoich produktów. SENTECH oferuje: elipsometry laserowe i spektralne, reflektometry spektralne oraz systemy do reaktywnego trawienia jonowego powierzchni (RIE) oraz do osadzania cienkich warstw metodami (PE)CVD oraz ALD. Sztandarowe produkty firmy to elipsometry SENresearch o szerokim zakresie spektralnym 190-3500 nm, elipsometry FTIR SENDIRA, reaktory do trawienia plazmowego RIE SI 500, systemy do osadzania warstw PECVD SI 500D z plazmą generowaną indukcyjnie z opatentowanego źródła w geometrii PTSA oraz reaktor SI ALD do osadzania warstw tlenkowych, azotkowych i metalicznych. Produkty firmy są dedykowane do laboratoriów badawczych oraz przemysłowych, również na etapie produkcji pilotażowej.
 • Veeco

  Veeco

  Veeco to czołowy producent i dostawca urządzeń do procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem, trawieniem i modyfikowaniem cienkich warstw. Firma powstała w 1945 roku w Nowym Yorku, jej nazwa pochodzi od Vacuum Electronics Engineering Company. Począwszy od roku 1990 realizowany jest nowy profil działalności związany z dostarczaniem urządzeń do technologii powierzchni i wspieraniem technologii innowacyjnych. Firma oferuje szeroką gamę komórek efuzyjnych oraz reaktorów ALD, MBE, MOCVD, PVD, IBD i innych, w tym przeznaczonych do specjalistycznych zastosowań i dopasowanych do potrzeb technologicznych i badawczych. Dostępne są reaktory dedykowane dla laboratoriów akademickich oraz przemysłowych, m.in. dla producentów paneli słonecznych, diód luminescencyjnych o bardzo wysokiej jasności, dysków twardych, elementów półprzewodnikowych i urządzeń komunikacji bezprzewodowej. Do najważniejszych produktów należą systemy MBE GEN, reaktory MOCVD Lumina, systemy ALD Savannah i Fiji oraz reaktory PVD Nexus.
 • Gatan

  Gatan

  Gatan to firma z ogromnymi tradycjami, która nieprzerwanie od ponad 50 lat jest rozpoznawana na rynku jako lider technologii i gwarant jakości. Jej produkty, urządzenia i oprogramowanie, rozszerzają możliwości mikroskopów elektronowych, ułatwiają ich obsługę oraz integrują różne techniki. Co ważne, są one kompatybilne z mikroskopami elektronowymi wszystkich producentów. Gatan w 2006 stał się częścią Roper Technologies, a od 2019 należy do AMETEK Inc. Motorem napędowym firmy jest motto „zawsze można zobaczyć więcej”. W jej portfolio znajdują się produkty do preparatyki próbek, holdery TEM, kamery TEM, filtry obrazowe i spektrometry EELS, detektory obrazowe i systemy CL. Do najbardziej znanych należą filtr obrazowy GIF Continuum, kamera bezpośredniej detekcji K3, generator skanu DigiScan, ścieniacz jonowy PIPS i układ Monarc do CL. Nie wypada również tu pominąć holdera kriogenicznego Elsa, następcy sławnego 626, i oprogramowania Digital Micrograph, które stało się standardem w TEM. Produkty Gatan znajdą wiele zastosowań w każdym laboratorium wyposażonym w mikroskop elektronowy.
 • PHI

  PHI

  Physical Electronics (PHI) to wiodący producent spektrometrów XPS/ESCA, AES i SIMS do analizy składu chemicznego powierzchni. Firma powstała w 1969 roku jako spin-off w Uniwersytecie Minnesoty, kiedy to rozpoczęła produkcję pierwszych komercyjnych spektrometrów Augera. Począwszy od roku 2003 PHI jest spółką zależną od ULVAC Inc., znanego dostawcy armatury próżniowej. Spektrometry tej firmy wyróżniają się dużą czułością i rozdzielczością analizatorów, szerokim wyborem dział jonowych do trawienia i czyszczenia, wysokim stopniem automatyzacji oraz możliwością integracji wielu technik badawczych. Ponadto, znane są z bardzo dobrych osiągów na trudnych próbkach, czułych na wiązkę jonową i topograficznych. Znajdują one zastosowanie w jednostkach naukowych zajmujących się szeroko rozumianą fizykochemią powierzchni oraz w przemyśle związanym z obróbką powierzchni i wytwarzaniem powłok ochronnych i warstw, w tym polimerowych. Do sztandarowych produktów należą spektrometry: XPS VersaProbe ze skanującym źródłem rentgenowskim, HAXPES Quantes z wysokoenergetycznym źródłem chromowym oraz SIMS nanoTOF z układem MS/MS.
 • Safematic GmbH

  Safematic GmbH

  Safematic GmbH to mała szwajcarska firma założona w 2010 roku z siedzibą w Zizers (Gryzonia). Nie tylko szwajcarska precyzja i niezawodność, ale również lokalizacja w dolinie Renu, znanej z innowacyjnych technologii próżniowych jako Vacuum Valley, zobowiązują każdą firmę produkującą urządzenia próżniowe do najwyższej jakości. Safematic produkuje napylarki próżniowe do zastosowań głównie w preparatyce SEM z napylaniem termicznym węgla oraz nanoszeniem warstw metalicznych z wykorzystaniem rozpylania jonowego. Zdając sobie sprawę z poziomu oczekiwań, w tych prostych z pozoru urządzeniach Safematic zawarł wiele ciekawych, praktycznych i wyróżniających się na rynku opcji. Należą tu m. in. automatycznie podawany sznurek węglowy umożliwiający napylanie grubszych warstw bez interwencji użytkownika oraz modularność zapewaniająca łatwą rozbudowę w przyszłości. Rozwiązania te pozwalają na skuteczną i efektowną realizację głównego celu firmy – „uczyń niewidoczne widocznym”.
 • RMC Boeckeler

  RMC Boeckeler

  RMC to linia znanych produktów do preparatyki próbek na potrzeby mikroskopii elektronowej, głównie biologicznych, ale również „miękkich” próbek z zakresu inżynierii materiałowej. O tym jak dopracowane są to produkty, niech świadczy ich historia, która sięga 1953 roku, gdy firma Sorvall opracowała pierwszy komercyjnie dostępny ulltramikrotom MT-1. Technologia ta była kolejno przejmowana i rozwijana przez firmy DuPont (1974), RMC (1985), a od 2000 roku trafiła pod skrzydła Boeckeler Instruments. Ta ostatnia stanowi doskonałe miejsce dla tych produktów, gdyż posiada ogromne doświadczenie w produkcji mechanicznych urządzeń precyzyjnych. Już w momencie powstania w 1942 firma produkowała śruby mikrometryczne, które do dziś należą do najbardziej dokładnych na świecie, a w latach sześćdziesiątych wprowadziła do swoich produktów odczyt cyfrowy. Do flagowych produktów linii RMC Boeckeler należą kolejne generacje ultramikrotomów PowerTome wraz z wyposażeniem kriogenicznym, instrument ATUMtome do seryjnego zbierania skrawków, mikrotomy obrotowe (również kriogeniczne), barwiarki siatek i procesory tkankowe.
 • DENSsolutions

  DENSsolutions

  DENSsolutions to innowacyjna firma założona w 2012 roku w Delft, w Holandii, której rozwiązania technologiczne umożliwiają prowadzenie eksperymentów in situ w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Dzięki nim można poddać próbkę działaniu temperatury, napięcia, gazów i cieczy, zmieniać ich natężenie i rodzaj, obserwując w czasie rzeczywistym odpowiedź próbki. Mikroskop TEM przestaje być już tylko urządzeniem do obrazowania statycznego, ale staje się narzędziem do obrazowania dynamiki próbki. Co najważniejsze, takie dynamiczne obserwacje zmian struktury i składu chemicznego można prowadzić w małych obszarach próbki, a nawet z rozdzielczością atomową. To znaczące rozszerzenie możliwości jest bezinwazyjne dla mikroskopu TEM, gdyż jest realizowane przez tzw. holder in situ ze specjalnym nośnikiem próbki, wykonanym w technologii MEMS. Nośnik zawiera odpowiednie elektrody, doprowadzenia gazów i cieczy oraz elementy zapewniające szczelność. DENSsolutions znana jest z podejścia kompleksowego, osprzęt i oprogramowanie wspomagają użytkownika w całym procesie pomiarowym. Obecnie firma oferuje holdery grzewcze Wildfire, polaryzacyjne Lightning, gazowe Climate i cieczowe Stream. Każde laboratorium TEM znajdzie dla nich szereg zastosowań.
 • Kleindiek

  Kleindiek

  Kleindiek Nanotechnik GmbH to znany dostawca mechaniki precyzyjnej do pozycjonowania obiektów z dokładnością mikro- i nanometryczną. Ta niemiecka firma istnieje od 1997 roku i w tym czasie sprzedała prawie 3000 urządzeń. Kleindiek oferuje kompatybilne z mikroskopami SEM i DualBeam mikromanipulatory oraz mikrostoliki o wielu stopniach swobody, zapewniające dużą manewrowość i wysoką rozdzielczość ruchu. Główne zastosowania to pomiary elektryczne, przenoszenie lamelek FIB z próbki na siatki, manipulacja nanoobiektami na powierzchni, wstrzykiwanie substancji aktywnych w ściśle zdefiniowane obszary próbki i wykonywanie nanowgłębień. Firma oferuje wiele gotowych produktów, ale specjalizuje się również w dostarczaniu rozwiązań niestandardowych, przystosowanych do potrzeb klienta.
 • SPI Supplies

  SPI Supplies

  SPI Supplies to założony w 1975 dział starszej o pięć lat amerykańskiej firmy Structure Probe Inc. Jest to jeden z największych dostawców akcesoriów, przyrządów oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wymaganych do codziennej pracy z wykorzystaniem mikroskopów świetlnych, elektronowych, DualBeam i sił atomowych. SPI Supplies oferuje również szeroką gamę próbek wzorcowych do kalibracji TEM i SEM oraz zestawy wzorców do spektrometrii EDS i WDS. Ponadto, dostępny jest cały zakres urządzeń, instrumentów, elementów i materiałów związanych z przygotowaniem, oczyszczaniem, mocowaniem oraz przechowywaniem próbek. Firma ze względu na swoje wieloletnie doświadczenie chętnie wspiera swoich klientów informacjami odnośnie wyboru najwłaściwszych materiałów i technik.
 • SIOS

  SIOS

  SIOS Meßtechnik GmbH to istniejąca od 1991 roku niemiecka firma, która specjalizuje się w rozwijaniu i produkcji precyzyjnych instrumentów do pomiaru przemieszczeń, kątów i wielkości charakteryzujących ruch drgający z wykorzystaniem interferometrii laserowej. Pomiar jest bezkontaktowy, a zastosowanie laserów He-Ne ze stabilizacją długości fali zapewnia bardzo dużą rozdzielczość pomiaru. Z uzyskanych danych pomiarowych można obliczyć inne wielkości m.in. masę, siłę i prędkość. Firma oferuje niezależne miniaturowe wibrometry i interferometry, które mogą być wykorzystane przez nabywców do konstruowania innych urządzeń. Ponadto, dostępne są dedykowane instrumenty, nanoanalizatory ruchu drgającego oraz platformy do nanopozycjonowania. SIOS sprzedaje również stabilizowane lasery He-Ne.
 • EBS Euchner Büro- und Schulsysteme GmbH

  EBS Euchner Büro- und Schulsysteme GmbH

  EBS to niemiecka firma z siedzibą w Heusenstamm oferująca niezawodne multimedialne systemy szkoleniowe oparte o rozwiązania sprzętowe, które umożliwiają wyświetlanie i współdzielenie treści multimedialnych w obrębie dużej grupy użytkowników. Systemy te znajdują zastosowanie głównie w salach konferencyjnych i wykładowych, gdzie poprzez poprawę atrakcyjności przekazu, np. o obraz z urządzeń badawczych i laboratoryjnych, zwiększają skuteczność odbioru treści przez słuchaczy i poziom kształcenia studentów. Firma została założona w 1984 roku jako alpha Computer Service GmbH i już rok później zainstalowała swój pierwszy system szkoleniowy alphadidact. W 1991 na podkreślenie rzeczywistego profilu firmy, jej nazwa została zmieniona na EBS Euchner Büro- und Schulsysteme GmbH. Produkty firmy EBS, ciągle rozwijane i aktualizowane o nowe technologie systemy alphadidact® Digital i videodidact®, znalazły odbiorców wśród wielu znanych uczelni, banków, korporacji, służb cywilnych oraz organizacji (poza)rządowych.
 • CS Clean Solutions

  CS Clean Solutions

  CS Clean Solutions to wysoko wyspecjalizowana firma z Niemiec dostarczająca rozwiązania do neutralizacji wylotowych gazów procesowych metodami chemisorpcji. Wieloletnie doświadczenie i wiele opatentowanych granulatów powodują, że kolumny CS Clean stosowane są w największych zakładach produkujących półprzewodniki oraz w wielu laboratoriach R&D eksperymentujących z różnymi gazami i procesami. Jako wyłączny dystrybutor prowadzimy w Polsce także centrum regeneracji granulatów w przepracowanych kolumnach.

Zapraszamy do kontaktu

Niniejsza strona korzysta z plików cookies. Niektóre z plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony i w związku z tym nie można z nich zrezygnować. W przypadku wyrażenia zgody pliki cookies stosowane są również w celu poprawy komfortu korzystania z serwisu, integracji serwisu z treściami dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców i w celu śledzenia aktywności użytkowników dla potrzeb marketingowych. Wyrażona zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać, dokonując zmiany w ustawieniach przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookies, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administratorem danych osobowych użytkowników niniejszej strony jest Labsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i plikach cookie zawartych jest w Polityce Prywatności.