NASI PARTNERZY

 • Thermo Fisher Scientific

  Thermo Fisher Scientific

  Thermo Fisher Scientific (TFS) to największy światowy dostawca aparatury naukowej, odczynników, materiałów zużywalnych i oprogramowania do laboratoriów przemysłowych, medycznych i akademickich, w tym dla przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego. Firma powstała w 2006 poprzez połączenie Thermo Electron i Fisher Scientific. W 2016 przejęła ona FEI Company, znaną i innowacyjną firmę produkującą mikroskopy elektronowe. FEI, z kolei, powstała w 1971 roku i początkowo dostarczała polowe źródła elektronowe i jonowe, po czym w 1997 nastąpiła fuzja z Philips Electron Optics B.V., producentem mikroskopów elektronowych, a w 1999 z Micrion Corp., dostawcą systemów do obróbki materiałów wiązką jonową (FIB). TFS oferuje swoje produkty jako marki: Thermo Scientific (tu należą mikroskopy elektronowe), Fisher Scientific i inne. Z ogromnego portfolio TFS, w naszej ofercie znajdują się transmisyjne i skaningowe mikroskopy elektronowe i mikroskopy DualBeam. Do sztandarowych produktów należą wysokorozdzielcze mikroskopy Spectra, Titan, Verios, Apreo i Helios NanoLab oraz rewolucyjny mikroskop kriogeniczny Krios. Produkty te znajdują zastosowania nie tylko w badaniach podstawowych, ale również coraz częściej w przemyśle.
 • Bruker

  Bruker

  Bruker to jeden z największych i najbardziej wszechstronnych światowych producentów aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej. Firma powstała w 1960 roku w Karlsruhe jako Bruker-Physik AG i początkowo działała w zakresie spektrometrii NMR. Kolejne lata to silna ekspansja firmy na rynki światowe oraz ogromne poszerzenie oferty produktowej. W chwili obecnej Bruker zatrudnia ponad 6000 pracowników i dostarcza szeroką gamę urządzeń do badania składu chemicznego i fazowego materiałów, do obrazowania tkanek żywych oraz do analizy topografii i morfologii powierzchni. Spośród ogromnego portfolio Brukera, Labsoft oferuje mikroskopy AFM/SPM, mikroskopy arkusza światła LSFM, profilometry optyczne i stykowe, dyfraktometry XRD i SC-XRD oraz spektrometry XRF. Do flagowych produktów należą: mikroskopy – AFM Dimension Fastscan i NanoWizard Ultra Speed i LSFM MuVi, profilometry Contour i Dektak, dyfraktometr D8 ADVANCE, D6 PHASER oraz spektrometr S8 TIGER. Produkty firmy Bruker znajdują zastosowanie w laboratoriach naukowych oraz, coraz częściej, przy produkcji i w trakcie kontroli jakości.
 • EDAX

  EDAX

  EDAX Int. od wielu lat wytycza kierunki rozwoju i standardy rentgenowskiej mikroanalizy składu chemicznego oraz analizy fazowej na podstawie dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD). Firma została założona w 1962 roku pierwotnie pod nazwą Nuclear Diodes, a od 2001 jest częścią AMETEK Inc. Pierwszy detektor EDS do pracy z mikroskopami elektronowymi firma opracowała już w 1969 roku, co świadczy o jej ogromnym doświadczeniu i know-how z zakresu detekcji i analizy promieniowania X. Również jako pierwsza wprowadziła na rynek w pełni zautomatyzowany system EBSD. EDAX obecnie oferuje detektory EDS do mikroskopów SEM i TEM oraz detektory WDS i EBSD do mikroskopów SEM wraz z bogatym oprogramowaniem umożliwiającym wzorcową i bezwzorcową analizę ilościową. Sztandarowymi produktami firmy są detektory EDS SDD Octane, detektor WDS TEXS, ultraszybki detektor EBSD Velocity z kamerą CMOS, oraz system Tridient łączący wszystkie te detektory.
 • Sentech

  Sentech

  SENTECH Instruments GmbH produkuje wysokiej klasy urządzenia do pomiarów optycznych cienkich warstw oraz systemy do reaktywnego trawienia jonowego oraz do osadzania cienkich warstw. Ta niemiecka firma została założona w 1990 roku i od tego czasu stale rozwija swoją ofertę i rozszerza możliwości swoich produktów. SENTECH oferuje: elipsometry laserowe i spektralne, reflektometry spektralne oraz systemy do reaktywnego trawienia jonowego powierzchni (RIE) oraz do osadzania cienkich warstw metodami (PE)CVD oraz ALD. Sztandarowe produkty firmy to elipsometry SENresearch o szerokim zakresie spektralnym 190-3500 nm, elipsometry FTIR SENDIRA, reaktory do trawienia plazmowego RIE SI 500, systemy do osadzania warstw PECVD SI 500D z plazmą generowaną indukcyjnie z opatentowanego źródła w geometrii PTSA oraz reaktor SI ALD do osadzania warstw tlenkowych, azotkowych i metalicznych. Produkty firmy są dedykowane do laboratoriów badawczych oraz przemysłowych, również na etapie produkcji pilotażowej.
 • Veeco

  Veeco

  Veeco to czołowy producent i dostawca urządzeń do procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem, trawieniem i modyfikowaniem cienkich warstw. Firma powstała w 1945 roku w Nowym Yorku, jej nazwa pochodzi od Vacuum Electronics Engineering Company. Począwszy od roku 1990 realizowany jest nowy profil działalności związany z dostarczaniem urządzeń do technologii powierzchni i wspieraniem technologii innowacyjnych. Firma oferuje szeroką gamę komórek efuzyjnych oraz reaktorów ALD, MBE, MOCVD, PVD, IBD i innych, w tym przeznaczonych do specjalistycznych zastosowań i dopasowanych do potrzeb technologicznych i badawczych. Dostępne są reaktory dedykowane dla laboratoriów akademickich oraz przemysłowych, m.in. dla producentów paneli słonecznych, diód luminescencyjnych o bardzo wysokiej jasności, dysków twardych, elementów półprzewodnikowych i urządzeń komunikacji bezprzewodowej. Do najważniejszych produktów należą systemy MBE GEN, reaktory MOCVD Lumina, systemy ALD Savannah i Fiji oraz reaktory PVD Nexus.
 • Gatan

  Gatan

  Gatan to firma z ogromnymi tradycjami, która nieprzerwanie od ponad 50 lat jest rozpoznawana na rynku jako lider technologii i gwarant jakości. Jej produkty, urządzenia i oprogramowanie, rozszerzają możliwości mikroskopów elektronowych, ułatwiają ich obsługę oraz integrują różne techniki. Co ważne, są one kompatybilne z mikroskopami elektronowymi wszystkich producentów. Gatan w 2006 stał się częścią Roper Technologies, a od 2019 należy do AMETEK Inc. Motorem napędowym firmy jest motto „zawsze można zobaczyć więcej”. W jej portfolio znajdują się produkty do preparatyki próbek, holdery TEM, kamery TEM, filtry obrazowe i spektrometry EELS, detektory obrazowe i systemy CL. Do najbardziej znanych należą filtr obrazowy GIF Continuum, kamera bezpośredniej detekcji K3, generator skanu DigiScan, ścieniacz jonowy PIPS i układ Monarc do CL. Nie wypada również tu pominąć holdera kriogenicznego Elsa, następcy sławnego 626, i oprogramowania Digital Micrograph, które stało się standardem w TEM. Produkty Gatan znajdą wiele zastosowań w każdym laboratorium wyposażonym w mikroskop elektronowy.
 • Safematic GmbH

  Safematic GmbH

  Safematic GmbH to mała szwajcarska firma założona w 2010 roku z siedzibą w Zizers (Gryzonia). Nie tylko szwajcarska precyzja i niezawodność, ale również lokalizacja w dolinie Renu, znanej z innowacyjnych technologii próżniowych jako Vacuum Valley, zobowiązują każdą firmę produkującą urządzenia próżniowe do najwyższej jakości. Safematic produkuje napylarki próżniowe do zastosowań głównie w preparatyce SEM z napylaniem termicznym węgla oraz nanoszeniem warstw metalicznych z wykorzystaniem rozpylania jonowego. Zdając sobie sprawę z poziomu oczekiwań, w tych prostych z pozoru urządzeniach Safematic zawarł wiele ciekawych, praktycznych i wyróżniających się na rynku opcji. Należą tu m. in. automatycznie podawany sznurek węglowy umożliwiający napylanie grubszych warstw bez interwencji użytkownika oraz modularność zapewaniająca łatwą rozbudowę w przyszłości. Rozwiązania te pozwalają na skuteczną i efektowną realizację głównego celu firmy – „uczyń niewidoczne widocznym”.
 • RMC Boeckeler

  RMC Boeckeler

  RMC to linia znanych produktów do preparatyki próbek na potrzeby mikroskopii elektronowej, głównie biologicznych, ale również „miękkich” próbek z zakresu inżynierii materiałowej. O tym jak dopracowane są to produkty, niech świadczy ich historia, która sięga 1953 roku, gdy firma Sorvall opracowała pierwszy komercyjnie dostępny ulltramikrotom MT-1. Technologia ta była kolejno przejmowana i rozwijana przez firmy DuPont (1974), RMC (1985), a od 2000 roku trafiła pod skrzydła Boeckeler Instruments. Ta ostatnia stanowi doskonałe miejsce dla tych produktów, gdyż posiada ogromne doświadczenie w produkcji mechanicznych urządzeń precyzyjnych. Już w momencie powstania w 1942 firma produkowała śruby mikrometryczne, które do dziś należą do najbardziej dokładnych na świecie, a w latach sześćdziesiątych wprowadziła do swoich produktów odczyt cyfrowy. Do flagowych produktów linii RMC Boeckeler należą kolejne generacje ultramikrotomów PowerTome wraz z wyposażeniem kriogenicznym, instrument ATUMtome do seryjnego zbierania skrawków, mikrotomy obrotowe (również kriogeniczne), barwiarki siatek i procesory tkankowe.
 • DENSsolutions

  DENSsolutions

  DENSsolutions to innowacyjna firma założona w 2012 roku w Delft, w Holandii, której rozwiązania technologiczne umożliwiają prowadzenie eksperymentów in situ w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Dzięki nim można poddać próbkę działaniu temperatury, napięcia, gazów i cieczy, zmieniać ich natężenie i rodzaj, obserwując w czasie rzeczywistym odpowiedź próbki. Mikroskop TEM przestaje być już tylko urządzeniem do obrazowania statycznego, ale staje się narzędziem do obrazowania dynamiki próbki. Co najważniejsze, takie dynamiczne obserwacje zmian struktury i składu chemicznego można prowadzić w małych obszarach próbki, a nawet z rozdzielczością atomową. To znaczące rozszerzenie możliwości jest bezinwazyjne dla mikroskopu TEM, gdyż jest realizowane przez tzw. holder in situ ze specjalnym nośnikiem próbki, wykonanym w technologii MEMS. Nośnik zawiera odpowiednie elektrody, doprowadzenia gazów i cieczy oraz elementy zapewniające szczelność. DENSsolutions znana jest z podejścia kompleksowego, osprzęt i oprogramowanie wspomagają użytkownika w całym procesie pomiarowym. Obecnie firma oferuje holdery grzewcze Wildfire, polaryzacyjne Lightning, gazowe Climate i cieczowe Stream. Każde laboratorium TEM znajdzie dla nich szereg zastosowań.
 • Kleindiek

  Kleindiek

  Kleindiek Nanotechnik GmbH to znany dostawca mechaniki precyzyjnej do pozycjonowania obiektów z dokładnością mikro- i nanometryczną. Ta niemiecka firma istnieje od 1997 roku i w tym czasie sprzedała prawie 3000 urządzeń. Kleindiek oferuje kompatybilne z mikroskopami SEM i DualBeam mikromanipulatory oraz mikrostoliki o wielu stopniach swobody, zapewniające dużą manewrowość i wysoką rozdzielczość ruchu. Główne zastosowania to pomiary elektryczne, przenoszenie lamelek FIB z próbki na siatki, manipulacja nanoobiektami na powierzchni, wstrzykiwanie substancji aktywnych w ściśle zdefiniowane obszary próbki i wykonywanie nanowgłębień. Firma oferuje wiele gotowych produktów, ale specjalizuje się również w dostarczaniu rozwiązań niestandardowych, przystosowanych do potrzeb klienta.
 • SPI Supplies

  SPI Supplies

  SPI Supplies to założony w 1975 dział starszej o pięć lat amerykańskiej firmy Structure Probe Inc. Jest to jeden z największych dostawców akcesoriów, przyrządów oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wymaganych do codziennej pracy z wykorzystaniem mikroskopów świetlnych, elektronowych, DualBeam i sił atomowych. SPI Supplies oferuje również szeroką gamę próbek wzorcowych do kalibracji TEM i SEM oraz zestawy wzorców do spektrometrii EDS i WDS. Ponadto, dostępny jest cały zakres urządzeń, instrumentów, elementów i materiałów związanych z przygotowaniem, oczyszczaniem, mocowaniem oraz przechowywaniem próbek. Firma ze względu na swoje wieloletnie doświadczenie chętnie wspiera swoich klientów informacjami odnośnie wyboru najwłaściwszych materiałów i technik.
 • SIOS

  SIOS

  SIOS Meßtechnik GmbH to istniejąca od 1991 roku niemiecka firma, która specjalizuje się w rozwijaniu i produkcji precyzyjnych instrumentów do pomiaru przemieszczeń, kątów i wielkości charakteryzujących ruch drgający z wykorzystaniem interferometrii laserowej. Pomiar jest bezkontaktowy, a zastosowanie laserów He-Ne ze stabilizacją długości fali zapewnia bardzo dużą rozdzielczość pomiaru. Z uzyskanych danych pomiarowych można obliczyć inne wielkości m.in. masę, siłę i prędkość. Firma oferuje niezależne miniaturowe wibrometry i interferometry, które mogą być wykorzystane przez nabywców do konstruowania innych urządzeń. Ponadto, dostępne są dedykowane instrumenty, nanoanalizatory ruchu drgającego oraz platformy do nanopozycjonowania. SIOS sprzedaje również stabilizowane lasery He-Ne.
 • EBS Euchner Büro- und Schulsysteme GmbH

  EBS Euchner Büro- und Schulsysteme GmbH

  EBS to niemiecka firma z siedzibą w Heusenstamm oferująca niezawodne multimedialne systemy szkoleniowe oparte o rozwiązania sprzętowe, które umożliwiają wyświetlanie i współdzielenie treści multimedialnych w obrębie dużej grupy użytkowników. Systemy te znajdują zastosowanie głównie w salach konferencyjnych i wykładowych, gdzie poprzez poprawę atrakcyjności przekazu, np. o obraz z urządzeń badawczych i laboratoryjnych, zwiększają skuteczność odbioru treści przez słuchaczy i poziom kształcenia studentów. Firma została założona w 1984 roku jako alpha Computer Service GmbH i już rok później zainstalowała swój pierwszy system szkoleniowy alphadidact. W 1991 na podkreślenie rzeczywistego profilu firmy, jej nazwa została zmieniona na EBS Euchner Büro- und Schulsysteme GmbH. Produkty firmy EBS, ciągle rozwijane i aktualizowane o nowe technologie systemy alphadidact® Digital i videodidact®, znalazły odbiorców wśród wielu znanych uczelni, banków, korporacji, służb cywilnych oraz organizacji (poza)rządowych.
 • CS Clean Solutions

  CS Clean Solutions

  CS Clean Solutions to wysoko wyspecjalizowana firma z Niemiec dostarczająca rozwiązania do neutralizacji wylotowych gazów procesowych metodami chemisorpcji. Wieloletnie doświadczenie i wiele opatentowanych granulatów powodują, że kolumny CS Clean stosowane są w największych zakładach produkujących półprzewodniki oraz w wielu laboratoriach R&D eksperymentujących z różnymi gazami i procesami. Jako wyłączny dystrybutor prowadzimy w Polsce także centrum regeneracji granulatów w przepracowanych kolumnach.

Zapraszamy do kontaktu

Niniejsza strona korzysta z plików cookies. Niektóre z plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony i w związku z tym nie można z nich zrezygnować. W przypadku wyrażenia zgody pliki cookies stosowane są również w celu poprawy komfortu korzystania z serwisu, integracji serwisu z treściami dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców i w celu śledzenia aktywności użytkowników dla potrzeb marketingowych. Wyrażona zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać, dokonując zmiany w ustawieniach przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookies, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administratorem danych osobowych użytkowników niniejszej strony jest Labsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i plikach cookie zawartych jest w Polityce Prywatności.