Autoryzowany serwis techniczny i wsparcie aplikacyjne

Serwis Labsoft

Wszystkie urządzenia oferowane przez Labsoft pozostają pod wyłączną opieką naszego autoryzowanego krajowego serwisu technicznego.

Doświadczeni inżynierowie serwisu wspierają użytkowników już na etapie przygotowania pomieszczeń oraz koordynują dostawę, instalację, uruchomienie, odbiór techniczny aparatury i szkolenie użytkowników.

Wszelkie czynności serwisowe wykonujemy zgodnie z wytycznymi producentów jako wyłączny i autoryzowany serwis na terenie kraju. Przeprowadzamy niezbędne, specjalistyczne szkolenia aplikacyjne. Dostarczamy części zamienne i materiały eksploatacyjne najwyższej jakości.  Oferujemy szerokie wsparcie pogwarancyjne, kontrakty serwisowe, szkolenia dodatkowe, modernizacje i rozbudowy systemów.

Nasze ceny są przyjazne, umiarkowane i stabilne na przestrzeni lat na ile pozwala na to stan regulacji prawnych i sytuacja gospodarcza kraju a także sytuacja i polityka naszych partnerów-producentów.

Przed instalacją.

Służymy pomocą przy ocenie projektów adaptacji pomieszczeń, w których ma być zainstalowana dostarczana przez nas aparatura.

Sprzedając urządzenia pracujące z najwyższą rozdzielczością przestrzenną i energetyczną, doskonale zdajemy sobie sprawę z wymagań stawianych pomieszczeniom, w których będą one pracować.

Przydatność pomieszczeń weryfikujemy poprzez pomiary pól elektromagnetycznych, drgań mechanicznych oraz zakłóceń akustycznych. Na ich podstawie sugerujemy rozwiązania sprzętowe i budowlane zmierzające do kompensacji tych czynników.

Wielokrotnie adaptacje pomieszczeń w zakresie izolacji i kompensacji drgań wykonywaliśmy samodzielnie lub w ścisłej współpracy z firmami wskazanymi przez klientów.

Ponadto, zapewniamy wsparcie przy projekcie i wykonaniu układów klimatyzacji, zapewniających stabilność temperatury na poziomie wymaganym przez wysoko rozdzielcze mikroskopy transmisyjne i inne czułe urządzenia.

Instalacje, przeglądy, naprawy.

Serwis Labsoft to kilkunastoosobowy zespół inżynierów, głównie elektroników i automatyków, przeszkolony przez producentów urządzeń i stale podnoszący swoje umiejętności.

Jesteśmy w stanie zainstalować oferowaną aparaturę, doposażyć ją w nowe detektory i funkcje oraz przeszkolić użytkowników z zakresu jej obsługi.

Specjalny nacisk kładziemy na sprawną diagnostykę wad i usterek oraz ich usuwanie w miejscu instalacji, bez konieczności wysyłania aparatury do producenta.

W celu optymalizacji pracy serwisu stworzyliśmy nowatorski system internetowy, w którym dla każdego urządzenia przechowywane są informacje o wszelkich wykonanych czynnościach serwisowych, przeglądach oraz użytych częściach.

System ten zapewnia szybki dostęp do historii napraw i usprawnia proces diagnostyki. Każde urządzenie wprowadzone do tego systemu opatrzone jest naklejką z numerem służącym do zalogowania i zgłaszania problemów on-line.

Serwis przeprowadza również zdalną diagnostykę urządzeń, a w niektórych wypadkach ich justowanie i optymalizację poprzez połączenia internetowe VPN, TeamViewer czy Rapid.

Dynamiczny system zarządzania inżynierami rozlokowanymi na terenie całego kraju przez koordynatora serwisu na podstawie zgłoszeń przesyłanych w trybie on-line znacznie skraca czas reakcji, a tym samym czas przestoju urządzeń.

Szkolenia i wsparcie aplikacyjne.

Okresowo organizujemy seminaria, warsztaty oraz dodatkowe szkolenia, na które często zapraszamy specjalistów z zagranicy.

Takie wydarzenia pozwalają użytkownikom na wymianę doświadczeń, doskonalenie umiejętności i usprawnienie pracy z zakupionymi urządzeniami.

Nasi specjaliści  aplikacyjni przeprowadzają lokalnie szkolenia z zakresu mikroskopii AFM, (S)TEM i SEM oraz mikroanalizy rentgenowskiej a także z wielu technik preparatyki próbek.

Kontakt z serwisem.

Zgłoszenia serwisowego posiadanego urządzenia mogą Państwo dokonać za pomocą jednego z formularzy dostępnych poniżej zależnie od marki urządzenia lub kontaktując się bezpośrednio z koordynatorem serwisu.

  • Marek Nazaruk

    Marek Nazaruk

    Dyrektor Techniczny / Członek Zarządu

  • Niniejsza strona korzysta z plików cookies. Niektóre z plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony i w związku z tym nie można z nich zrezygnować. W przypadku wyrażenia zgody pliki cookies stosowane są również w celu poprawy komfortu korzystania z serwisu, integracji serwisu z treściami dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców i w celu śledzenia aktywności użytkowników dla potrzeb marketingowych. Wyrażona zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać, dokonując zmiany w ustawieniach przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookies, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
    Administratorem danych osobowych użytkowników niniejszej strony jest Labsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i plikach cookie zawartych jest w Polityce Prywatności.