Labsoft

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD,
SPEKTROMETRY EDXRF, WDXRF, μXRF

Szeroka gama proszkowych i monokrystalicznych dyfraktometrów oraz spektrometrów XRF i microXRF.

DYFRAKTOMETRY XRD, SCXRD

MIKROSKOPIA
SIŁ ATOMOWYCH
I PROFILOMETRIA

Mikroskopy AFM i SPM, szeroki wybór trybów pracy i sond AFM, profilometry optyczne i stykowe

Mikroskopia AFM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA
TEM, STEM, SEM, DB

Kompletna oferta mikroskopów EM i wyposażenia analitycznego EDS, WDS, EBSP, oraz techniki kriogeniczne, litografia, mikromanipulatory, instrumenty i materiały do preparatyki próbek

Mikroskopia Elektronowa

SERWIS
I WSPARCIE

Specjalistyczny serwis techniczny i obsługa oferowanego sprzętu, szkolenia użytkowników i wsparcie aplikacyjne

Serwis techniczny

WYTWARZANIE
WARSTW, BADANIE POWIERZCHNI

Reaktory RIE, CVD, ALD i MBE do modyfikowania powierzchni i nakładania warstw oraz tribometry, scratch testery, elipsometry i twardościomierze do badania ich właściwości

Badanie warstw

Mikroskopy SEM

ThermoFisher Scientific

Firma Thermo Fisher Scientific (dawniej FEI Company) oferuje mikroskopy SEM różnej klasy, w zależności od potrzeb badawczych. Dostępne są zarówno podstawowe mikroskopy z katodą wolframową oraz z działem polowym, w tym z monochromatorem wiązki elektronowej zapewniającym ultrawysoką rozdzielczość przy energiach < 2 keV.  Mikroskopy mogą pracować w warunkach zmiennej próżni lub wyłącznie w trybie wysokiej próżni. Aktualna oferta znajduje się poniżej. Celem doboru mikroskopu i uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

»Axia ChemiSEM     »PrismaE     »Quattro     »Apreo     »Verios

Axia ChemiSEM

Axia ChemiSEM firmy Thermo Fisher Scientific to nowoczesny i przyjazny mikroskop z działem wolframowym o pełnym spektrum możliwości obrazowania i analizy składu pierwiastkowego. Mikroskop oprócz trybu wysokopróżniowego może pracować w tzw. niskiej próżni, która ułatwia badanie próbek o małej przewodności elektrycznej bez konieczności dodatkowej preparatyki. Axia to przede wszystkim wysoka produktywność, na którą składają się łatwość obsługi, automatyzacja, ergonomia, szybkość uzyskiwania wyników oraz wsparcie użytkownika przy doborze parametrów. Automatyczne justowanie kolumny, szybka wymiana precentrowanego włókna oraz dostęp do zapisanych i wypróbowanych parametrów pracy powodują, że użytkownik może skupić się na obserwacjach, a nie obsłudze mikroskopu. Komora mikroskopu posiada 6 wolnych portów dzięki czemu możliwa jest instalacja detektorów składu pierwiastkowego (EDS) i fazowego (EBSD), katodoluminescencji (RGB-CL) oraz innych dodatków i technik. Wielopozycyjny i wyjmowany stolik wraz z kolorową kamerą nawigacyjną pozwalają na łatwe ładowanie próbek i ich wyszukiwanie. W pełni uchylne drzwi komory ułatwiają łdowanie próbek o dużej masie (do 10 kg) i dużych rozmiarach (wys./szer./dł. do 12,8/24/28 cm). Oprogramowanie MAPS automatycznie, bez udziału operatora, realizuje obrazowanie wielkopowierzchniowe poprzez zszywanie wielu obrazów, a TopoMaps rekonstruuje i analizuje obrazy 3D. Natomiast technologia ColorSEM umożliwia jednoczesne obrazowanie SEM i analizy EDS, w tym mapowanie, czyniąc EDS techniką intuicyjną nawet dla początkujących. Axia otwiera świat mikroskopii elektronowej dla firm oraz laboratoriów przemysłowych, badawczych i rozwojowych, które widzą potrzebę skorzystania z szerokich możliwości SEM, a dotąd nie posiadały stosownego doświadczenia.


Prisma E 

Prisma E firmy Thermo Fisher Scientific to uniwersalny mikroskop SEM z działem wolframowym do analizy próbek każdego typu, pracujący w trybach wysoko- i niskopróżniowym oraz ESEM. Tryb niskiej próżni ułatwia badanie próbek ładujących się bez konieczności dodatkowej preparatyki. Natomiast ESEM pozwala na analizę próbek uwodnionych oraz umożliwia prowadzenie eksperymentów dynamicznych z wykorzystaniem stolika grzewczego i Peltiera. Komora mikroskopu posiada 12 portów dzięki czemu możliwa jest instalacja detektorów składu pierwiastkowego (EDS, WDS) i fazowego (EBSD), katodoluminescencji (RGB-CL) oraz innych dodatków i technik. Oprogramowanie MAPS automatycznie, bez udziału operatora, realizuje obrazowanie wielkopowierzchniowe poprzez zszywanie wielu obrazów, a TopoMaps rekonstruuje i analizuje obrazy 3D. Natomiast technologia ColorSEM umożliwia jednoczesne obrazowanie SEM i mapowanie EDS. Automatyzacja, zapamiętywanie parametrów skanowania, ustawień wiązki i wyglądu oprogramowania, wielopozycyjny stolik próbek o dużym zakresie i dużym kącie pochyłu oraz kamera do nawigacji próbki poprawiają ergonomię pracy i produktywność mikroskopu. Prisma E to platforma nadająca mikroskopom wolframowym nowy wymiar i nowe możliwości oraz niwelująca ich ograniczenia. Może być stosowana z powodzeniem do badań naukowych nie wymagających wysokich rozdzelczości, np. z zakresu metalografii i geologii, oraz w działach badawczych, rozwojowych i kontroli jakości firm przemysłowych o bardzo szerokim zakresie próbek i potrzeb.


Quattro ESEM

Quattro to uniwersalny mikroskop SEM firmy Thermo Fisher Scientific z działem polowym, następca znanej i wypróbowanej serii Quanta. Mikroskopy Quattro pracują w wysokiej i niskiej próżni oraz w trybie środowiskowym przy obecności gazów zewnętrznych, dzięki czemu są przeznaczone dla laboratoriów naukowych i przemysłowych, w których bada się szeroki zakres materiałów. Obrazowanie struktury można prowadzić przy pomocy szerokiej gamy detektorów elektronów wtórnych, wstecznie rozproszonych i przechodzących, natomiast analizę składu chemicznego i fazowego przy pomocy (opcjonalnych) detektorów EDS, WDS i EBSD innych producentów. Dostępny jest również  trzyzakresowy (RGB) detektor katodoluminescencji (CL). Opcjonalny układ opóźniania wiązki poprawia parametry mikroskopu w zakresie niskich energii. Oprogramowanie MAPS automatycznie, bez udziału operatora, realizuje obrazowanie wielkopowierzchniowe poprzez zszywanie wielu obrazów, a TopoMaps rekonstruuje i analizuje obrazy 3D. Natomiast technologia ColorSEM umożliwia jednoczesne obrazowanie SEM i mapowanie EDS.

Modele: C i S


Apreo

Apreo to zaawansowany i uniwersalny mikroskop SEM firmy Thermo Fisher Scientific, w którym zastosowano wiele rozwiązań poprawiających wydajność, ergonomię, ułatwiających obsługę oraz rozszerzających możliwości badawcze. Kolumna elektronowa NiCol™ z działem SFEG umożliwia pracę systemu jako wysokopróżniowy, wysokorozdzielczy mikroskop SEM. Układ opóźniania wiązki zapewnia dobre parametry w zakresie niskich energii, już od 20 eV. Rozbudowany system detekcji elektronów obejmuje trzy detektory wewnątrzkolumnowe (układ Trinity), z których jeden posiada dwa segmenty, detektor ETD, pierścieniowo-segmentowy detektor CBS/ABS oraz prześwietleniowy detektor STEM3+. Możliwość niezależnego odczytu jednocześnie czterech sygnałów z aktywnych pól detektorów pozwala na szybką charakterystykę próbki oraz na dostrajanie kontrastu. System jest w pełni kompatybilny z detektorami EDS, WDS i EBSD. Dzięki zastosowaniu złożonej soczewki obiektywowej mikroskop może pracować w trybie elektrostatycznym i (opcjonalnie) magnetycznym. Umożliwia to wysokorozdzielcze obrazowanie z pełnym wykorzystaniem możliwości wewnątrzkolumnowego systemu detekcji niezależnie od właściwości magnetycznych próbek. Mikroskop posiada opcję pracy w trybie niskopróżniowym.

Modele: C i S


Verios

Verios G4 XHR firmy Thermo Fisher Scientific to ultrawysokorozdzielczy mikroskop SEM czwartej generacji pracujący w warunkach wysokiej próżni, dedykowany do zaawansowanych badań materiałowych oraz metrologii na poziomie wymaganym przez współczesny przemysł elektroniczny. Zastosowanie działa polowego Elstar™ FEG, monochromatora wiązki, układu hamowania wiązki, soczewek o stałej mocy oraz szerokiej gamy specjalistycznych detektorów (TLD, ICD, MD, DBS) umożliwiło uzyskiwanie wysokokontrastowych obrazów powierzchni o rozdzielczości na poziomie 0,7 nm w szerokim zakresie energii od 1 do 30 keV. Ponadto, w oprogramowaniu zaimplementowano specjalne algorytmy skanowania redukujące ładowanie próbek o słabym przewodnictwie elektrycznym. Mikroskop można doposażyć w wielosektorowy wysuwany detektor STEM-III+ elektronów przechodzących.

Oferta

 • bruker
 • cryometal
 • edax
 • ThermoFisher Scientific
 • hwi
 • icdd
 • kleindiek
 • phi
 • sentech
 • sios
 • spi
 • table
 • veeco

Przypominamy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Zamykając ten komunikat, zgadzasz się w całości z regulaminem strony.
Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.